Các mô hình thích ứng dựa vào giới và cộng đồng của các nhóm dân tộc thiểu số ở tỉnh Bắc Kạn và Thanh Hóa

,

Nghiên cứu được thực hiện tại Thanh Hóa và Bắc Kạn phân tích các can thiệp cụ thể về giảm thiểu rủi ro thiên tai / biến đổi khí hậu để xem các dự án đã giải quyết vấn đề phụ nữ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu như thế nào.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019