Bước đầu tăng khả năng phục hồi của phụ nữ di cư ở đô thị Việt Nam

,

Phụ nữ di cư từ nông thôn ra thành thị là nhóm dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu và thiên tai ở đô thị. CARE Việt Nam thực hiện nghiên cứu để tìm cách tăng khả năng phục hồi của phụ nữ di cư ở đô thị.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải về

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019