Bình đẳng và Hiệu quả

,

Phụ nữ và nam giới đang trải nghiệm những tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai theo những cách khác nhau và không bình đẳng. Tài liệu này hướng dẫn thực hành lồng ghép giới vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Ngôn ngữ: tiếng Anh & tiếng Việt

Download here

    None Found
Skills

Posted on

03/07/2019