Báo cáo tóm lược về Lao động di cư trong cộng đồng dân tộc thiểu số: Thực trạng và hàm ý chính sách

,

Mời quý vị đọc một trong những báo cáo đầu tiên tập trung vào chủ đề di cư lao động dân tộc thiểu số ở Việt Nam để nắm được xu hướng, đặc điểm chính và hàm ý chính sách.


Tải về

    None Found
Skills

Posted on

27/04/2020