Báo cáo Thường niên về Nhóm Cổ phần Tài chính Tự quản 2023

,

Chúng tôi đặt tên cho báo cáo này là Vượt qua giới hạn bởi tác động của Nhóm cổ phần tài chính tự quản (VSLA) đã vượt xa việc học cách tiết kiệm đơn thuần. Khi tham gia VSLA, mỗi phụ nữ có thể cải thiện nhiều mặt của đời sống như giáo dục cho con cái, tăng thu nhập, tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế, tham gia hoạt động tập thể và nhiều điều hơn nữa. Hòm tiết kiệm chỉ mới là khởi đầu cho hành trình của họ để có khả năng thích ứng và phục hồi sau mỗi biến cố.

Phụ nữ trong các nhóm tiết kiệm đã phải trải qua nhiều khó khăn, từ dịch COVID cho tới thảm họa thiên nhiên hay xung đột. Hiểu được những nhu cầu cấp bách và đáp ứng những ưu tiên của họ chính là trọng tâm công việc của chúng tôi. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ nỗ lực gấp nhiều lần để xây dững những chương trình phù hợp với mong muốn của cộng đồng, hỗ trợ và thích ứng với các nhu cầu của thành viên VSLA trên mỗi chặng đường.

Nhìn lại bốn năm đầu tiên của chiến lược nhân rộng VSLA, các hướng tiếp cận được đề ra cho mục tiêu ấy vẫn đang đi đúng kế hoạch. Ở trang tiếp theo, bạn sẽ thấy CARE đã tiếp cận được ngày càng nhiều thành viên VSLA trên toàn cầu, nhờ cả mở rộng qua bên thứ ba. Điều này cho thấy chiến lược mở rộng của chúng tôi tập trung vào các cách tiếp cận có tác động lớn nhất để đạt cột mốc 62 triệu thành viên VSLA vào năm 2030. Kể từ khi ra mắt chiến lược này, số lượng thành viên VSLA trên toàn cầu đã tăng gấp đôi.

Chiến lược của chúng tôi bao gồm làm việc với chính quyền để nhân rộng vượt xa khả năng của chúng tôi, tăng cường tác động thông qua các chương trình hiện tại của CARE, nâng cao tính bền vững của cả VSLA lẫn chuỗi cung ứng mà các nhóm hoạt động cùng các đối tác doanh nghiệp, và qua việc nghiên cứu cách kết hợp hoạt động nhân đạo với phục hồi dài hạn.

Trong năm tới, chúng tôi sẽ tập trung mạnh vào tính hiệu quả và tác động. Chúng tôi cần phối hợp xây dựng trên nền tảng của VSLA bằng tầng lớp các can thiệp như đối thoại để đưa ra quyết định tập thể, đào tạo doanh nghiệp nhỏ hoặc đầu tư chung – để đảm bảo tiền tiết kiệm trong hòm được đầu tư vào sự phát triển (kinh tế, xã hội và cá nhân) của thành viên VSLA, gia đình và cộng đồng của họ. Mục tiêu của chúng tôi là mở đường cho sự thịnh vượng của hàng triệu người trong VSLA, hỗ trợ họ đạt được hoài bão của riêng mình.


Báo cáo Thường niên về Nhóm Cổ phần Tài chính Tự quản 2023

    None Found