Báo cáo đánh giá về “Tính sẵn có và khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho người bị bạo lực giới”

,

Trong bối cảnh đại dịch Covid, dự báo về rủi ro của phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực gia tăng nên nhu cầu được hỗ trợ người bị bạo lực về mọi mặt cần được đáp ứng. Tuy vậy, thông tin về các dịch vụ hỗ trợ tại Việt Nam còn khá khiêm tốn. Người bị bạo lực thường sẽ tìm đến với người thân, người quen hoặc không tìm tới ai để trợ giúp. Việc không tìm kiếm trợ giúp có thể do chưa có thói quen tìm tới dịch vụ, do tác động của các khuôn mẫu và định kiến và do không có hoặc không biết sự có mặt của các dịch vụ này. Yếu tố về tính sẵn có và khả năng tiếp cận dịch vụ được coi là yếu tố quan trọng tác động đến việc tìm tới sự hỗ trợ từ các dịch vụ xã hội, trong đó có dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới. Nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn có được bức tranh về hai yếu tố quan trọng nêu trên, tính sẵn có và khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới trên cả nước.


Tải về

    None Found
Skills

Posted on

12/01/2021