Bài học kinh nghiệm: Làm thế nào để phụ nữ dân tộc thiểu số có thể gặt hái được những thành quả mà họ xứng đáng

,

Mời quý vị đọc một bài học kinh nghiệm của dự án Nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp (WEAVE) tập trung vào các kinh nghiệm rút ra từ việc hỗ trợ nông dân nữ trong chuỗi giá trị chuối.


Tải về

    None Found
Skills

Posted on

19/05/2020