AWEEV – Nghiên cứu và đề xuất: Các loại hình chăm sóc trẻ tại vùng nông thôn dân tộc thiểu số

,

Kết quả Điều tra 53 DTTS năm 2019 cho thấy, phụ nữ DTTS đang có cơ cấu việc làm “yếu thế” nhất, khi tỷ trọng việc làm trong nông, lâm nghiệp chiếm tới 76,4%, cao hơn gần 6 điểm phần trăm so với nam DTTS (70,5%) và cao gấp đôi so với nữ cả nước (35,9%). Đây là nhóm công việc không ổn định, điều kiện làm việc kém hơn so với việc làm ở các khu vực khác và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế bắt buộc. Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động nữ DTTS làm các công việc “Lao động gia đình không hưởng lương” là 52,0%, cao gấp gần 2 lần so với tỷ lệ này của lao động nam DTTS là 26,6% và cao gấp hơn 2,5 lần so với lao động nữ cả nước (19,4%). Trung bình phụ nữ mất hơn 1 giờ (62 phút) để chăm sóc trẻ, trong khi đàn ông dành trung bình 33 phút mỗi ngày. Phụ nữ có con dưới 6 tuổi thường sẽ dành thời gian chăm sóc trẻ nhiều hơn đáng kể so với phụ nữ không có con dưới 6 tuổi – từ 35 đến 52 phút mỗi ngày.

 

Nghiên cứu và đề xuất – Các loại hình chăm sóc trẻ tại vùng nông thôn dân tộc thiểu số

 

    None Found

Skills

, , , ,

Posted on

11/07/2022