Chương trình Phụ nữ Dân tộc Thiểu số Vùng sâu vùng xa

Tại Việt Nam, nhóm dân số nghèo nhất tập trung ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi sinh sống của rất nhiều nhóm dân tộc thiếu số. CARE hoạt động tại những địa bàn này với phụ nữ thuộc nhiều nhóm dân tộc khác nhau.
Dù sinh kế phụ thuộc vào đất đai song phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa lại thiếu cơ hội tiếp cận bình đẳng tới nguồn tài nguyên đất và vốn. Do vậy họ có rất ít cơ hội tự quyết định các vấn đề có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ. Việc phụ thuộc vào nông nghiệp cũng khiến cho nhóm dân số này đặc biệt dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và thiên tai. Hiện có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng phụ nữ dân tộc thiểu số thường là nạn nhân của bạo hành giới. Sự phân biệt đối xử và sự cô lập về mặt xã hội càng làm giảm khả năng của họ trong việc tiếp cận các dịch vụ pháp lý và được bảo vệ.

Nhấn vào đây để biết tổng quan về Chương trình Nâng quyền cho Phụ nữ Dân tộc Thiểu số Vùng sâu vùng xa. Các dự án thuộc Chương trình bao gồm:

Thông qua Dự án Nâng cao Nhận thức và Tiếng nói của cộng đồng dân tộc miền núi phía bắc trong ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (SUSO), CARE tìm cách phá vỡ sự im lặng về vấn đề quan trọng còn ít được chú ý này, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới nói chung tại tỉnh Điện Biên.

Đọc thêm

Dự án Thông tin Thích ứng với Biến đổi Khí hậu (InfoAct) mong muốn cải thiện sinh kế và khả năng ứng phó của người dân tộc thiểu số nghèo ở miền núi trước biến đổi khí hậu và các cú sốc khí hậu thông qua cải thiện tiếp cận và sử dụng thông tin khí hậu cùng các nguồn lực khác như bảo hiểm.

Đọc thêm

Dự án Nâng quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc thiểu số thông qua cải tiến sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản (TEAL) góp phần thúc đẩy vai trò và quyền lợi của phụ nữ dân tộc thiểu số trong chuỗi cà phê Arabica, đồng thời cải thiện năng suất của họ trong quá trình sản xuất mặt hàng này.

Đọc thêm

Dự án Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và Toàn diện của Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số (P4EM) tập trung củng cố quan hệ hợp tác giữa các cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm giảm nghèo và tình trạng yếu thế của các nhóm dân tộc thiểu số, phù hợp với các chính sách và chương trình giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam.

Đọc thêm

Dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số (I2I) có mục tiêu tổng quan là các tổ chức xã hội đại diện các cộng đồng dân tộc thiểu số một cách chính đáng nhằm cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị, từ đó thúc đẩy hơn nữa quyền tiếp cận thông tin của các dân tộc thiểu số.

Đọc thêm

Dự án Nâng cao Vị thế Kinh tế của Phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp (WEAVE) là một dự án chung của CARE Quốc tế tại Việt Nam, Oxfam tại Việt Nam và SNV Việt Nam nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc trong chuỗi giá trị chuối, lợn, quế ở Bắc Kạn và Lào Cai.

Đọc thêm

Dịch vụ Thông tin Khí hậu Nông nghiệp (ACIS) cho Phụ nữ và Nông dân người Dân tộc Thiểu số ở Đông Nam Á giúp nữ nông dân, nông dân người dân tộc thiểu số và những nhà lập kế hoạch ngành nông nghiệp ở Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào dự báo và ứng phó tốt hơn với các rủi ro và cơ hội mang lại từ những sự thay đổi của thời tiết thông qua dịch vụ thông tin khí hậu nông nghiệp công bằng và có sự tham gia.

Đọc thêm

Chương trình Hành động dân sự về hòa nhập kinh tế và xã hội cho các cộng đồng dân tộc thiểu số phía Bắc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy tiến bộ bền vững về an sinh sinh kế cho người dân phụ thuộc tài nguyên thiên nhiên ở các cộng đồng dân tộc thiểu số, những người không được tiếp cận các nguồn lực và không có nhiều cơ hội tác động đến hoạch định chính sách. Đại diện của các nhóm thiệt thòi và các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào việc xây dựng chương trình để tạo ra các cách tiếp cận và chính sách phát triển bao trùm hơn.

Đọc thêm

Dự án Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai dựa vào cộng đồng ở Việt Nam làm việc cùng với các đối tác để hỗ trợ Chính phủ và chính quyền địa phương trong việc trợ giúp các cộng đồng và các trường học ở những vùng dễ bị tổn thương để họ có thể chuẩn bị và ứng phó tốt hơn với thảm họa thiên tai.

Đọc thêm

Dự án Nâng quyền cho Phụ nữ Dân tộc Thiểu số (EMWE) làm việc với phụ nữ dân tộc thiểu số để giúp họ vượt qua những thách thức mà họ đang phải đối mặt ở những nơi vùng sâu vùng xa. Trong khi Việt Nam đang gặt hái được những thành tựu đáng kể về tăng trưởng kinh tế trong thập kỷ qua, thì nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số rõ ràng chưa được hưởng lợi công bằng sau những thành tựu đó. Họ nằm trong nhóm nghèo nhất về mặt kinh tế và ít được tham gia bình đẳng vào các cơ hội kinh tế, các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu, và bị hạn chế tiếng nói trong các quyết định ảnh hưởng tới chính họ.

Đọc thêm

Dự án Kết nối tài chính vì sự hòa nhập của phụ nữ từ các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa ở Việt Nam làm việc với khu vực tư nhân để phụ nữ cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng sâu được tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ và sản phẩm tài chính chính thức, để từ đó họ được nâng quyền hơn về kinh tế.

Đọc thêm

Tăng cường Khả năng Quản lý Rủi ro Thiên tai dựa vào Cộng đồng nhằm thu hút và đáp ứng yêu cầu của phụ nữ hoạt động nhằm giảm tính tổn thương trước rủi ro thiên tai nhờ vào việc xây dựng năng lực cộng đồng trong quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tập trung vào sự tham gia của phụ nữ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm về dự án này.

 

Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (Dự án ICAM) làm việc với phụ nữ và nam giới, là những đối tượng chịu tác động nhiều nhất từ các hiểm họa thiên tai và biến đổi khí hậu, với mục tiêu tăng cường năng lực thích ứng biến đổi khí hậu cho cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đọc thêm

Dự án Nâng cao năng lực Tiếp cận và Quản lý đất sản xuất và đất rừng cho Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số có mục tiêu cụ thể là góp phần bảo vệ và tăng cường tiếp cận và quản lý đất rừng cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đọc thêm

Dự án Tăng cường Sự tham gia và Tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam góp phần bảo vệ quyền của phụ nữ dân tộc Tày, Nùng, Dao và H’Mông bằng cách nâng cao tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số và đảm bảo tiếng nói của họ được các tổ chức chính phủ và xã hội dân sự lắng nghe, tôn trọng và phản hồi.

Đọc thêm


Giới thiệu về CARE tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo thay đổi lâu dài và tích cực cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ.

Cứu trợ khẩn cấp

Chúng tôi làm việc với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng tại Việt Nam để giảm thiểu rủi ro với thiên tai trong dài.

Ấn phẩm

CARE Quốc tế tại Việt Nam có các ấn phẩm giới thiệu về các hoạt động và kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam.

Cơ hội làm việc

Hãy tìm hiểu các cơ hội công việc để tham gia vào đội ngũ của CARE tại Việt Nam hoặc hợp tác với chúng tôi.