NĂM

TỈNH THÀNH

ĐỐI TÁC

DỰ ÁN

và với hàng triệu người…

Về chúng tôi

Chúng tôi phục vụ các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, cụ thể là phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm bị lề hóa ở đô thị, để giúp họ vượt qua nghèo đói, có được cuộc sống đàng hoàng với quyền lợi và tiếng nói bình đẳng. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục cung cấp cứu trợ khẩn cấp trong các tình huống thiên tai đặc biệt. 

Chúng tôi đặt trọng tâm vào phụ nữ và trẻ em gái bởi vì chúng tôi hiểu rằng chỉ có thể xóa bỏ đói nghèo khi tất cả mọi người đều có quyền và cơ hội công bằng.

Nhấn vào đây để xem giới thiệu chung về công việc của CARE tại Việt Nam.

Phụ Nữ Dân Tộc Thiểu Số

Tìm hiểu công việc của CARE với các phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa – khu vực tâm điểm của đói nghèo.

Nhóm Dân Số Dễ Bị Tổn Thương

Tìm hiểu hoạt động của CARE nhằm hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương ở đô thị – những người đang không được hưởng lợi công bằng từ phát triển.

TIN MỚI NHẤT

Những bài học quý giá

Dương Hiền Hạnh, cựu Cán bộ Chương trình cho các dự án phòng chống cúm gia cầm của CARE cho các tỉnh phía Nam, chia sẻ suy nghĩ của mình về cách CARE đã thay đổi cuộc sống và góc nhìn của chị.

Đi thực địa

Nguyễn Nguyên Như Trang, cựu Cán bộ Dự án, Văn phòng CARE tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ suy nghĩ về những chuyến đi thực địa đáng nhớ của chị.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI