NĂM

TỈNH THÀNH

ĐỐI TÁC

DỰ ÁN

và với hàng triệu người…

Về chúng tôi

Chúng tôi phục vụ các nhóm phụ nữ dễ bị tổn thương, cụ thể là phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhóm bị lề hóa ở đô thị, để giúp họ vượt qua nghèo đói, có được cuộc sống đàng hoàng với quyền lợi và tiếng nói bình đẳng. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục cung cấp cứu trợ khẩn cấp trong các tình huống thiên tai đặc biệt. 

Chúng tôi đặt trọng tâm vào phụ nữ và trẻ em gái bởi vì chúng tôi hiểu rằng chỉ có thể xóa bỏ đói nghèo khi tất cả mọi người đều có quyền và cơ hội công bằng.

Nhấn vào đây để xem giới thiệu chung về công việc của CARE tại Việt Nam.

Phụ Nữ Dân Tộc Thiểu Số

Tìm hiểu công việc của CARE với các phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa – khu vực tâm điểm của đói nghèo.

Nhóm Dân Số Dễ Bị Tổn Thương

Tìm hiểu hoạt động của CARE nhằm hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương ở đô thị – những người đang không được hưởng lợi công bằng từ phát triển.

TIN MỚI NHẤT

Hy vọng từ những rẫy sâm dây

Mô hình phụ nữ liên kết trồng sâm dây của dự án P4EM không chỉ đem lại cho những phụ nữ người dân tộc thiểu số Xê Đăng ở một xã miền núi heo hút thuộc tỉnh Kon Tum những cơ hội cải thiện thu nhập mà còn giúp họ trở nên gắn bó, tự tin hơn qua các hoạt động mang tính tổ nhóm.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI