Socially Marginalised People

Chương trình Nhóm Dân số Dễ bị Tổn thương về Mặt Xã hội làm việc với nhóm người dễ bị tổn thương ở các khu vực đô thị trên khắp Việt Nam – những người bị loại trừ khỏi những thành quả mà phát triển mang lại.
Nhóm dân số này bao gồm lao động tình dục, phụ nữ nhập cư, người tiêm chính ma túy, người có H và nhóm thiểu số về giới và tính dục. Họ phải sống và làm việc trong môi trường nguy hiểm và chịu kỳ thị, phân biệt đối xử, bóc lột và lạm dụng. Nhiều người trong số họ bị lãng quên và càng trở nên yếu thế hơn.
Để biết thêm về chương trình hỗ trợ các Nhóm Dân số Dễ bị Tổn thương về Mặt Xã hội (SMP), vui lòng tải ấn phẩm giới thiệu ở đây.

Nhấn vào đây để biết thêm về Chương trình SMP. Vui lòng xem thêm thông tin dưới đây để tìm hiểu về các dự án trong Chương trình này:

Dự Án Tăng cường nhận thức nhằm chấm dứt bạo lực giới (BRAVE) nỗ lực xóa bỏ bạo lực giới tại Việt Nam bằng cách tác động đến thói quen đổ lỗi cho nạn nhân, từ đó công chúng quan tâm hơn đến trách nhiệm của thủ phạm gây ra bạo lực giới.

Đọc thêm…

Dự án Tăng cường Khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội của phụ nữ bán dâm (dự án NQ, tức Nâng Quyền) xử lý các nguyên nhân sâu xa của việc cách ly phụ nữ bán dâm và hoạt động nhằm có chính sách và cách tiếp cận pháp lý phản hồi, hỗ trợ, tăng cường tiếng nói của phụ nữ bán dâm và đảm bảo họ được bảo vệ và được tiếp cận công bằng với các dịch vụ.

Đọc thêm

Dự án Tiến bộ Bản thân và Thăng tiến Sự nghiệp hỗ trợ phụ nữ nhập cư tại khu vực thành thị phát triển kỹ năng để vận động cho quyền lợi của chính mình và giúp họ tiếp cận các cơ hội kinh tế tốt hơn.

Đọc thêm…

Dự án Tăng cường Tiếng nói của phụ nữ nhằm Chấm dứt Quấy rối tình dục (STOP) triển khai ở Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và My-an-ma nhằm thúc đẩy môi trường làm việc an toàn hơn cho nữ công nhân may trong khu vực.

Đọc thêm…

Dự án TÔI MỚI! cung cấp kiến thức và kỹ năng mới trong phát triển sinh kế cho phụ nữ nhập cư ở Hà Nội đang làm các công việc thuộc khu vực phi chính thức như bán quần áo cũ hay thu gom phế liệu, và qua đó cải thiện sự ổn định về thu nhập của phụ nữ nhập cư.

Đọc thêm…

Thông qua việc hợp tác với cộng đồng và nhà máy, dự án TÔI MẠNH MẼ! thúc đẩy sự tự tin, khả năng dẫn dắt và kiến thức của công nhân nữ nhằm góp phần cải thiện an sinh nghề nghiệp và điều kiện làm việc của họ.

Đọc thêm…


Giới thiệu về CARE tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo thay đổi lâu dài và tích cực cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ.

Cứu trợ khẩn cấp

Chúng tôi làm việc với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng tại Việt Nam để giảm thiểu rủi ro với thiên tai trong dài.

Ấn phẩm

CARE Quốc tế tại Việt Nam có các ấn phẩm giới thiệu về các hoạt động và kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam.

Cơ hội làm việc

Hãy tìm hiểu các cơ hội công việc để tham gia vào đội ngũ của CARE tại Việt Nam hoặc hợp tác với chúng tôi.