Ngày 12-3-2019 tại Hà Nội, các thành viên Dự án Nâng cao Nhận thức và Tiếng nói của cộng đồng miền núi phía bắc trong ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới (SUSO) đã họp tổng kết hoạt động năm thứ nhất và lập kế hoạch cho năm thứ hai của dự án.

Trong năm đầu triển khai, dự án đã thành lập đội ngũ hạt nhân thay đổi gồm 48 thành viên; xây dựng và đưa vào sử dụng bộ tài liệu hướng dẫn thảo luận cộng đồng về bạo lực giới. Các hạt nhân thay đổi đã được cung cấp kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng điều hành các thảo luận nhóm được thiết kế trong bộ tài liệu.

Tính đến nay, đã có hơn 300 thành viên nữ nhóm VSLA và 280 thành viên là chồng tham gia vào các buổi thảo luận. “Có những khi tụ tập ăn uống, có anh đã dẫn các câu trong tập huấn ra bảo nhau như ‘ông uống vào về nhà đừng có về bạo lực'” – chị Quàng Thị Kiên từ xã Mường Phăng, một trong 48 hạt nhân thay đổi, cho biết.

Dự kiến trong năm nay, dự án sẽ hỗ trợ các hạt nhân thay đổi tổ chức các sự kiện cộng đồng để nâng cao hiểu biết của người dân về các hình thức bạo lực, nguyên nhân của bạo lực, và các kênh hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua đó, dự án hướng tới phát huy năng lực của hạt nhân thay đổi để tự tin truyền cảm hứng cho cộng đồng lên tiếng thảo luận về bạo lực và sử dụng những kỹ năng hỗ trợ người bị bạo lực chia sẻ về vấn đề của họ.

Cùng phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên, dự án đã hoàn thiện bộ quy trình hòa giải tập trung vào bạo lực giới dành cho Tổ hòa giải cấp thôn bản. Thành viên các tổ hòa giải của 24 thôn đã tham gia các cuộc tập huấn sử dụng bộ quy trình và hiện đang áp dụng trên địa bàn của họ. Ngoài ra, vai trò Tổ hòa giải thôn cũng được xác định rõ ràng trong hệ thống chuyển gửi người bị bạo lực tới các dịch vụ phù hợp. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án sẽ hỗ trợ kỹ thuật để quy trình hòa giải các ca bạo lực và hệ thống chuyển gửi người bị bạo lực vận hành có hiệu quả.

Thực trạng và cách làm hay nhằm giảm bạo lực giới tại địa bàn dự án sẽ được tài liệu hóa để chia sẻ rộng rãi.

Tham gia buổi họp có đại diện Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Điện Biên; đại diện chính quyền và người dân các xã tham gia dự án cùng nhân viên của hai tổ chức Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) và CARE Quốc tế tại Việt Nam. Dự án SUSO do Liên minh Châu Âu tài trợ có thời gian thực hiện trong ba năm rưỡi, từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2020 tại bốn xã của tỉnh Điện Biên. Mục tiêu của dự án là phá vỡ im lặng xung quanh bạo lực giới trong cộng đồng dân tộc thiểu số nơi đây và từ đó góp phần thúc đẩy bình đẳng giới nói chung.