LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

Huy động sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong bình đẳng giới

Bình đẳng giới vô cùng quan trọng nếu chúng ta muốn đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững và công bằng xã hội. CARE chú trọng đặc biệt vào việc tăng cường tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái cũng như giúp họ tham gia tích cực và ảnh hưởng tới những quyết định có tác động đến cuộc sống của họ. Tuy nhiên, để bình đẳng giới bền vững thì việc tập trung hoàn toàn vào phụ nữ và trẻ em gái là chưa đủ. Do vậy, chúng tôi huy động sự tham gia của nam giới và trẻ em trai vào việc chuyển đổi các mối quan hệ bất bình đẳng giới, bao gồm cả việc chấm dứt bạo hành giới.

Đo lường tác động

Chúng tôi kiên trì theo đuổi các kết quả và tác động lâu dài từ các chương trình và phương pháp tiếp cận của mình thông qua việc giám sát và đánh giá một cách có hệ thống. Cùng với các đối tác, chúng tôi sử dụng bằng chứng, bài học kinh nghiệm và các cách làm mới từ các chương trình và dự án để tạo ra những thay đổi sâu rộng. Chúng tôi đề cao quá trình vận động chính sách dựa trên bằng chứng và tài liệu hóa các mô hình can thiệp thành công để tiếp tục nhân rộng.

Xây dựng quan hệ đối tác

Chúng tôi hiểu sẽ không thể hoàn thành các mục tiêu chương trình nếu  làm việc riêng lẻ. Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm và xây dựng quan hệ đối tác với các cơ quan ban ngành của Chính phủ, các doanh nghiệp, và tổ chức đoàn thể xã hội nhằm phát huy các thế mạnh của mỗi bên, tìm ra các giải pháp bền vững trong xóa đói giảm nghèo, chống lại bất công xã hội và bất bình đẳng giới. CARE Quốc tế tại Việt Nam kết nối với các đối tác có sáng kiến tương đồng, cùng làm việc để xây dựng môi trường chính sách hiệu quả và nâng cao năng lực của các đối tác trong thực hiện các chương trình phát triển.

Vận động chính sách

Sử dụng các phương pháp nghiên cứu dựa trên bằng chứng, chúng tôi thúc đẩy tăng cường tính hiệu quả trong việc triển khai các chính sách và chương trình tại Việt Nam. CARE thúc đẩy đối thoại cởi mở thông qua hợp tác với nhiều đối tác khác nhau gồm chính quyền các cấp, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương, nhà tài trợ, … Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức dựa vào cộng đồng nhằm đưa tiếng nói của họ tới các cấp chính quyền, nâng cao vị thế của họ trong cộng đồng và xã hội, đồng thời tăng cường sự tham gia của họ trong hoạch định chính sách và triển khai chương trình.

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI

CARE Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và các nhóm dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở khu vực đô thị:

  • Có tiếng nói hợp pháp, được tôn trọng và thừa nhận, được đại diện đầy đủ trong xã hội.
  • Được hưởng lợi công bằng từ phát triển bền vững.
  • Tăng cường khả năng ứng phó với hoàn cảnh biến động.

Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục lĩnh vực hoạt động chính của mình với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng ở Việt Nam để vừa giảm sự tổn thương lâu dài trước thiên tai, vừa hỗ trợ trong các trường hợp khủng hoảng theo hướng thúc đẩy cải thiện bền vững về sinh kế và an sinh.

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN

Tìm hiểu công việc của CARE đang tiến hành với phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền núi vùng sâu, vùng xa – khu vực tâm điểm của đói nghèo.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ

Hoạt động của CARE hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương ở đô thị – những người chưa được hưởng lợi công bằng từ phát triển.

Cứu trợ khẩn cấp

Các thông tin về những dự án cứu trợ nhân đạo trong trường hợp thiên tai do CARE triển khai tại Việt Nam.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI