LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Thắc mắc chung

Tel: (+84) 24 3716 1930
Fax: (+84) 24 3716 1935

Thông tin báo chí

Nguyễn Thị Kiều Trang
Quản lý Tiếp thị và Truyền thông

Điện thoại di động : (+84) 904 879 991
Email: nguyenthikieu.trang@care.org

Văn phòng tại Hà Nội

Tầng 9, Tòa nhà CDC,
25 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 24 3716 1930
Fax: (+84) 24 3716 1935

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI