LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Thắc mắc chung

CARE Quốc tế ở Việt Nam
Hộp thư bưu điện 20, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 24 3716 1930
Fax: (+84) 24 3716 1935

Thông tin báo chí

Vũ Thị Hương Giang
Cán bộ truyền thông

Văn phòng tại Hà Nội

Khu B1, Tầng 9, Tòa nhà CDC,
25 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 24 3716 1930
Fax: (+84) 24 3716 1935

Văn phòng tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng 03, 81 Trương Định,
Phường 6, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (+84) 24 3716 1930
Fax: (+84) 24 3716 1935

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI