Lịch sử của CARE

Mr. I.R. Constad, Trợ lý của Phái đoàn CARE tại Anh và xứ Wales cùng bà Killagllon và các con đang xem đồ dùng trong gói cứu trợ CARE những năm cuối thập niên 1940. Từ trái sang phải: Gerald 7 tuổi, June 12 tuổi, George 14 tuổi, Brian 14 tháng tuổi, bà Killagllon, Michael 3 tuổi và David 4 tuổi.

CARE Quốc tế là một tổ chức nhân đạo hàng đầu trong đấu tranh chống đói nghèo và bất công xã hội trên toàn cầu. CARE lấy trọng tâm là làm việc với phụ nữ và trẻ em gái nhằm đem lại thay đổi tiến bộ và bền vững cho cuộc sống của họ và cộng đồng. CARE được thành lập năm 1945, hiện đang hoạt động tại 90 quốc gia trên thế giới nhằm hỗ trợ những cộng đồng nghèo nhất và thiệt thòi nhất.

Nhiều thập kỷ hoạt động nhân đạo và phát triển của CARE đã chỉ ra rằng bất bình đẳng giới và đói nghèo luôn song hành với nhau. Một khi phụ nữ được nâng quyền thì các chỉ số phát triển xã hội và con người cũng sẽ được cải thiện. Những xã hội lạc hậu nhất là những xã hội mà ở đó luật pháp và các truyền thống cản trở việc nâng quyền của phụ nữ.

Tìm hiểu thêm về lịch sử của CARE tại đây.

Bia kỷ niệm con đê biển ở Trúc Lý (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) – một trong những dự án đầu tiên của CARE tại Việt Nam năm 1989.

CARE Quốc tế đã hoạt động tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1954 tới 1975 để đáp ứng các nhu cầu cấp bách, tham gia vào hỗ trợ cung ứng thực phẩm, các dịch vụ y tế và giáo dục.

CARE trở lại Việt Nam vào năm 1989 và từ đó đến nay đã và đang hoạt động ở hầu khắp 64 tỉnh thành với hơn 300 dự án phát triển. Các dự án của CARE Quốc tế tại Việt Nam đã hỗ trợ cho sự phát triển của các khu vực nông thôn, nâng cao mức sống, cung cấp dịch vụ y tế cộng đồng, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu trợ và phục hồi khẩn cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng về nước và vệ sinh, và góp phần vào sự tiến bộ của bình đẳng giới.

Ngày nay, CARE Quốc tế tại Việt Nam tiếp tục tham gia cứu trợ nhân đạo và ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, các hoạt động đã chủ yếu tập chung vào việc đảm bảo thay đổi tích cực lâu dài cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi và phụ nữ dễ bị tổn thương ở khu vực thành thị, thông qua giải quyết các vấn đề cơ bản vốn là nguyên nhân của nghèo đói và bất công xã hội.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI