Từ ngày 15/10 đến hết ngày 30/11/2018, bất cứ ai đang là công nhân nữ trong các nhà máy may mặc đều có thể tham gia trả lời khảo sát tại địa chỉ www.khaosatcongnhan.tk. Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 người trả lời sớm và đầy đủ nhất để tặng quà. Các thông tin liên quan đến khảo sát, người nhận quà… sẽ được cập nhật thường xuyên tại trang: https://www.facebook.com/groups/1978293315585616/

Đây là hoạt động chung Quỹ May mặc công bằng (FWF), Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (CARE) và Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI). Thông qua khảo sát này, Ban tổ chức hy vọng sẽ đưa tiếng nói, mối quan tâm của người lao động đến với người làm chính sách, giới quản lý nhà máy và cả xã hội nói chung. Người tham gia khảo sát sẽ không cần để lại danh tính, địa chỉ. Kết thúc khảo sát, các ý kiến sẽ được tổng hợp để Ban Tổ chức đề xuất với các nhãn hàng và nhà máy nhằm tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động.

Cùng tham dự sự kiện tại: https://www.facebook.com/events/360694074669357/