Sáng ngày 26/8/2022, liên minh ba tổ chức Plan International Việt Nam, CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) tổ chức hội thảo khởi động giới thiệu chương trình “Tiến Về Phía Trước – Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình” tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Sự kiện tạo tiền đề cho sự hợp tác với các cơ quan liên quan trong thời gian triển khai hoạt động sắp tới vì sự thay đổi tích cực cho các cộng đồng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng với sự hiện diện của khoảng 60 đại biểu đến từ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, Uỷ ban Dân tộc và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Sở kế hoạch đầu tư, chính quyền các cấp huyện, xã, trường học và đại diện người dân thuộc địa bàn triển khai chương trình cùng lãnh đạo và cán bộ của ba tổ chức Plan International, CARE và RIC.

Chương trình “Tiến Về Phía Trước – Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình” với sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam được thực hiện trong khoảng thời gian từ 6/2022 – 8/2023. Chương trình hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại sáu xã của huyện Đakrông và Hướng Hoá thuộc tỉnh Quảng Trị, và ba xã của huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế, phòng chống rủi ro thiên tai và áp dụng các phương thức tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm và cộng đồng quyết định.

Phát biểu trong buổi lễ, Ông Seán Farrell – Phó Đại sứ, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, đã chia sẻ về chiến lược hỗ trợ của Ireland tại Việt Nam cũng như kỳ vọng đối với chương trình này: “Đây là một trong những chương trình quan trọng nhất của Ireland tại Việt Nam và khu vực. Chương trình có mục tiêu giải quyết những thách thức trên nhiều phương diện đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất như người dân tộc thiểu số nghèo, phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn, những người chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu và người khuyết tật. Các mục tiêu của chương trình phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên trong Chính sách hợp tác phát triển quốc tế của Ireland. Nội dung chương trình được xây dựng dựa trên bề dày các hoạt động hỗ trợ cộng đồng dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương của Ireland tại Việt Nam và trong khu vực”.

Bà Phạm Thu Ba, Quyền Giám đốc quốc gia của tổ chức Plan International Việt Nam – Trưởng nhóm liên minh triển khai chương trình, nhấn mạnh: “Thông qua chương trình này, các cộng đồng Dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em gái, người khuyết tật và phụ nữ tại chín xã đặc biệt khó khăn thuộc hai tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị sẽ được nâng cao năng lực để có thể ứng phó, thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu. Họ cũng có cơ hội tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế để tự chủ hơn trong cuộc sống, nâng cao vị thế của họ trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Can thiệp của Chương trình sẽ đóng góp vào cam kết hỗ trợ 2 triệu trẻ em gái học tập, lãnh đạo, quyết định và phát triển trong chiến lược 5 năm của tổ chức Plan International Việt Nam giai đoạn 2020-2025”.

Trong chương trình “Tiến về phía trước”, các tổ chức trong liên minh sẽ đưa ra những hỗ trợ có tính tổng hợp và ở nhiều khía cạnh khác nhau ví dụ như hỗ trợ các mô hình sinh kế, phát triển các mô hình quản lý và thích ứng với biến đổi khí hậu, các mô hình trường học an toàn và thực hiện xây mới và duy tu bảo dưỡng các công trình cộng đồng vi mô giúp người dân cải thiện cuộc sống.

Ông Lê Văn Hải, Giám đốc trung tâm RIC trao đổi thêm về phương pháp tiếp cận của chương trình: “Chương trình sẽ được thực hiện trên cơ sở cộng đồng là trung tâm của các hoạt động. Cộng đồng đề xuất các sáng kiến, tham gia vào quá trình lập kế hoạch, xây dựng sáng kiến và thực hiện hoạt động. Về hợp phần xây dựng và vận hành bảo trì công trình vi mô dựa vào cộng đồng, chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp cộng đồng tự quản. Đây đây là phương pháp tiếp cận mà người dân là chủ thể của quá trình phát triển, họ có quyền và có năng lực tự đánh giá nhu cầu, xếp hạng ưu tiên, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện vận hành bảo trì và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng vi mô tại địa phương. Thông qua phương pháp tiếp cận này, người dân sẽ được tăng cường năng lực và trách nhiệm để thực hiện các sáng kiến phát triển tại địa phương để cải thiện điều kiện sống của họ”.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp tại cộng đồng, chương trình cũng thực hiện ở cấp quốc gia với những hoạt động cụ thể nhằm kết nối các nguồn lực và tạo ra sự thay đổi một cách có hệ thống. Ở góc độ này, Bà Lê Kim Dung, Giám đốc quốc gia của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam cho biết: “Chương trình này cũng thúc đẩy tiến trình học hỏi, thực hành chính sách và xây dựng các quan hệ đối tác với các cơ quan trung ương, tăng cường việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng với các chương trình khác nhằm hỗ trợ các cộng đồng và nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất ứng phó với những biến động của nền kinh tế cũng như thích ứng hiệu quả với các thách thức từ khí hậu và môi trường.”

 

Vui lòng đọc toàn văn thông cáo báo chí tại đây.

Ảnh: Trần Xuân Thủy/Plan International Việt Nam