Sơn La, ngày 11-1-2018 – Hôm nay tại thành phố Sơn La, tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La đồng tổ chức hội thảo khởi động Dự án Nâng quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số Thông qua Cải tiến Sản xuất Nông nghiệp và Tiêu thụ Nông sản. Dự án có kinh phí hơn 3 triệu đô-la Úc (hơn 53 tỷ đồng) do Chính phủ Australia tài trợ sẽ được triển khai tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La từ năm 2018 đến 2022.

« Với kinh nghiệm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các chuỗi giá trị nông nghiệp, CARE rất tin tưởng dự án sẽ góp phần cải thiện đời sống kinh tế của các hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn dự án. Hơn nữa, nó sẽ tăng cường vai trò và vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số khi tham gia vào phát triển cây cà phê ở địa phương. » – bà Lê Kim Dung, Giám đốc Quốc gia Tổ chức CARE Quốc tế cho biết.

« Tỉnh Sơn La đã xác định cây cà phê Arabica là một trong những mặt hàng trọng điểm của tỉnh trong công tác xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống kinh tế của người dân. Việc dự án ưu tiên hỗ trợ nông dân trồng cà phê theo hướng bền vững có vai trò quan trọng đối với việc cải thiện cuộc sống của bà con dân tộc thiểu số. » – ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu.

Để triển khai dự án, tổ chức CARE tại Việt Nam cùng các đối tác địa phương sẽ hỗ trợ thành lập các nhóm cổ phần tài chính tự quản để thúc đẩy việc học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau của người trồng cà phê. Đồng thời, dự án sẽ kết nối các bên khác nhau trong chuỗi cà phê để cải thiện liên kết giữa nông dân, công ty thu mua và chế biến cà phê, cán bộ khuyến nông, v.v… nhằm cải thiện chất lượng sản xuất, tăng sản lượng và thu hút thêm đầu tư cho ngành cà phê địa phương. Thông qua các hoạt động, phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng và cộng đồng nói chung sẽ được tiếp cận công nghệ, kỹ thuật canh tác phù hợp. Đặc biệt, người dân tham gia dự án sẽ có cơ hội nhìn nhận lại các quan niệm định kiến giới đang gây cản trở cho người phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc phát huy khả năng kinh tế và gia tăng tiếng nói của mình trong gia đình và cộng đồng.

Đây là một trong những dự án nối tiếp nỗ lực lâu dài nhằm cải thiện đời sống của phụ nữ dân tộc thiểu số mà CARE theo đuổi từ 10 năm nay tại Điện Biên và trong hơn 12 năm trước đây tại Sơn La (CARE hoạt động tại Sơn La từ năm 1994-2006). Đối tác triển khai dự án lần này tại Sơn La sẽ là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La còn tại Điện Biên là Trung tâm Phát triển Cộng đồng Điện Biên (CCD).

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Vũ Thị Hương Giang, Cán bộ truyền thông
Tổ chức CARE Quốc tế
0902141200 ; vuthihuong.giang@care.org.vn
www.care.org.vn; www.facebook.com/CAREinVietnam/