Home » Who We Are

This post is also available in: English (English)

CARE Quốc tế đã hoạt động ở Việt Nam trong giai đoạn 1954 – 1975 với các nỗ lực cứu trợ tại chỗ, chủ yếu là cung cấp hỗ trợ thực phẩm, y tế và giáo dục.

Sau khi trở lại Việt Nam kể từ năm 1989, CARE đã làm việc với rất nhiều đối tác ở hầu hết 64 tỉnh, thành của Việt Nam, thực hiện hơn 300 dự án trong nhiều lĩnh vực như phát triển nông nghiệp-nông thôn và sinh kế; phát triển cộng đồng; chăm sóc sức khỏe và sức khỏe sinh sản; phòng, chống HIV/AIDS; phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; nước sạch và vệ sinh môi trường; bình đẳng giới.

Hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục các hoạt động cứu trợ khẩn cấp khi cần thiết, CARE Quốc tế tại Việt Nam cam kết tập trung các nguồn lực nhằm đạt được những thay đổi tích cực và lâu dài cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền núi và phụ nữ dễ bị tổn thương ở đô thị, thông qua giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của đói nghèo và bất công xã hội.

Chúng tôi phấn đấu cho một thế giới tràn đầy hy vọng, bao dung và công bằng xã hội, nơi không còn đói nghèo, ai cũng được coi trọng nhân phẩm và sống trong bình an.

CARE sẽ là một lực lượng toàn cầu và là đối tác được chọn trong phong trào chấm dứt nghèo đói trên thế giới. Khắp nơi sẽ biết đến chúng tôi vì cam kết không suy chuyển đối với nhân phẩm của con người.

 • ĐẢM BẢO AN TOÀN TÍNH MẠNG VÀ ĐỜI SỐNG
  Hoạt động nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, đặc biệt tập trung vào nhu cầu của phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương.
 • TĂNG CƯỜNG TÁC ĐỘNG
  Thông qua học hỏi và xây dựng quan hệ đối tác nhằm nhân rộng các phương pháp giảm nghèo hiệu quả.
 • THAY ĐỔI TÍCH CỰC VÀ BỀN VỮNG
  Huy động sáng kiến và áp dụng các công cụ phát triển bền vững nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu.

CARE hoạt động trên toàn cầu để đảm bảo an toàn tính mạng và đời sống, đẩy lùi nghèo đói và vì công bằng xã hội.

Trọng tâm
CARE lấy trọng tâm là phụ nữ và trẻ em gái vì chúng tôi hiểu rằng không thể xóa bỏ đói nghèo cho tới khi mọi người đều có quyền và cơ hội công bằng.

Các giá trị cốt lõi

 • Chuyển đổi
  Chúng tôi tin vào hành động khẩn trương, đổi mới và sự cần thiết phải chuyển đổi – trong thế giới và chính tổ chức của mình.
 • Liêm chính
  Chúng tôi có trách nhiệm giải trình trước người dân và những đối tác mà chúng tôi phục vụ, chia sẻ kết quả, câu chuyện và bài học một cách minh bạch.
 • Đa dạng
  Chúng tôi hiểu rằng nhờ trân trọng khác biệt, tích cực bao quát tiếng nói đa dạng và cùng hành động, chúng ta có thể giải quyết những vấn đề phức tạp nhất của thế giới.
 • Xuất sắc
  Chúng tôi thách thức tối đa bản thân trong học hỏi và thể hiện công việc, khai thác những tinh thần tốt đẹp nhất để gây tác động.
 • Bình đẳng
  Chúng tôi tin vào giá trị bình đẳng của mỗi con người và tầm quan trọng của việc tôn trọng mỗi cá nhân; chúng tôi hiểu rằng thay đổi chỉ có thể xảy ra thông qua con người.

Mr. I.R. Constad, Trợ lý của Phái đoàn CARE tại Anh và xứ Wales cùng bà Killagllon và các con đang xem đồ dùng trong gói cứu trợ CARE những năm cuối thập niên 1940. Từ trái sang phải: Gerald 7 tuổi, June 12 tuổi, George 14 tuổi, Brian 14 tháng tuổi, bà Killagllon, Michael 3 tuổi và David 4 tuổi.

CARE Quốc tế là một tổ chức nhân đạo hàng đầu trong đấu tranh chống đói nghèo và bất công xã hội trên toàn cầu. CARE lấy trọng tâm là làm việc với phụ nữ và trẻ em gái nhằm đem lại thay đổi tiến bộ và bền vững cho cuộc sống của họ và cộng đồng. CARE được thành lập năm 1945, hiện đang hoạt động tại 90 quốc gia trên thế giới nhằm hỗ trợ những cộng đồng nghèo nhất và thiệt thòi nhất.

Nhiều thập kỷ hoạt động nhân đạo và phát triển của CARE đã chỉ ra rằng bất bình đẳng giới và đói nghèo luôn song hành với nhau. Một khi phụ nữ được nâng quyền thì các chỉ số phát triển xã hội và con người cũng sẽ được cải thiện. Những xã hội lạc hậu nhất là những xã hội mà ở đó luật pháp và các truyền thống cản trở việc nâng quyền của phụ nữ.


Lê Kim Dung
Giám đốc Quốc gia
Email: lekim.dung@care.org.vn Vũ Minh Hải
Trưởng nhóm Chương trình Phụ nữ Dân tộc Thiểu số Vùng sâu vùng xa
Email: vuminh.hai@care.org.vnVương Thái Nga
Trưởng nhóm Chương trình Nhóm Dân số Dễ bị Tổn thương về Mặt Xã hội
Email: vuongthai.nga@care.org.vnNguyễn Thị Thu Trang
Trưởng phòng Giám sát Tài chính
Email: nguyenthithu.trang@care.org.vnNguyễn Thị Lê Hiền
Quản lý Nhân sự
Email: nguyenthile.hien@care.org.vn
Bùi Quỳnh Nga
Quản lý Văn phòng
Email: buiquynh.nga@care.org.vn Hà Thị Quỳnh Nga
Quản lý – Xây dựng Quan hệ Đối tác với khối Tư nhân
Email: hathiquynh.nga@care.org.vn


Giới thiệu về CARE tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo thay đổi lâu dài và tích cực cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ.

Cứu trợ khẩn cấp

Chúng tôi làm việc với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng tại Việt Nam để giảm thiểu rủi ro với thiên tai trong dài.

Ấn phẩm

CARE Quốc tế tại Việt Nam có các ấn phẩm giới thiệu về các hoạt động và kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam.

Cơ hội làm việc

Hãy tìm hiểu các cơ hội công việc để tham gia vào đội ngũ của CARE tại Việt Nam hoặc hợp tác với chúng tôi.