Home » Who We Work With

This post is also available in: English (English)

Đối tác

Để thực hiện sứ mệnh của mình, CARE Quốc tế tại Việt Nam hợp tác với nhiều thể chế trong đó có các tổ chức xã hội dân sự, các nhà tài trợ, các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân.

CARE Quốc tế tại Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế cũng như mạng lưới của những tổ chức này trong tất cả các hoạt động của CARE tại Việt Nam.Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm nghiệp miền núi (ADC) là một tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hoạt động phi lợi nhuận vì sự phát triển bền vững của cộng đồng người dân các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam.

ADC là đối tác thực hiện Chương trình tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội vào phát triển bền vững cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc Việt Nam (CASI) của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam.Hội Chữ thập đỏ Australia là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động ở Việt Nam để giúp các cộng đồng thích nghi với biến đổi khí hậu, tiếp cận nước sạch và vệ sinh thông qua công tác viện trợ nhân đạo và các chương trình phát triển.

Hội Chữ thập đỏ Australia làm việc cùng CARE Quốc tế tại Việt Nam và 5 tổ chức khác để triển khai chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng do Chính phủ Australia tài trợ, bao gồm Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE thực hiện ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.Trung tâm Phát triển Cộng đồng Điện  Biên (CCD) là một tổ chức địa phương với thế mạnh về huy động cộng đồng và thúc đẩy các phương án sinh kế dựa vào thị trường.

CCD là đối tác thực hiện dự án Nâng quyền của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số (EMWE), Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số, Nâng quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc thiểu số thông qua cải tiến sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản và một số dự án khác.Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hiệu suất năng lượng, phát triển kinh tế phù hợp với biến đổi khí hậu, sinh kế nông thôn đảm bảo an ninh lương thực của các nhóm dân số nghèo và bị gạt ra ngoài lề phát triển, và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

CCRD là đối tác của CARE Quốc tế tại Việt Nam nhằm triển khai dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) trong giai đoạn 2012-2015.Nhóm Làm việc về Biến đổi Khí hậu ở Việt Nam (CCWG) Được thành lập đầu năm 2008, CCWG tập hợp các tổ chức phi chính phủ quốc tế, phi chính phủ Việt Nam, và cơ quan phát triển và những nhà chuyên môn khác đang đóng góp vào việc giảm sự tổn thương của người nghèo ở Việt Nam trước tác động của biến đổi khí hậu bằng cách điều phối, vận động và xây dựng năng lực nhằm hướng đến những phản ứng với biến đổi khí hậu sao cho đảm bảo công bằng về xã hội và bền vững về kinh tế lẫn môi trường.

CARE Quốc tế ở Việt Nam là một trong các tổ chức sáng lập CCWG và là chủ tịch nhóm từ năm 2008 đến 2015.Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực môi trường của Việt Nam, làm việc cùng người dân tộc thiểu số sống cùng rừng ở vùng núi Việt Nam.

CIRUM là đối tác của CARE Quốc tế tại Việt Nam từ nhiều năm nay và đang cùng chúng tôi triển khai dự án Nâng cao Năng lực tiếp cận và Quản lý đất sản xuất và đất rừng cho Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số và dự án Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội trong Xóa đói giảm nghèo và Phát triển bền vững cho Cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc (CASI).Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2005, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững.

CDI hợp tác với CARE nhằm thúc các nhà máy may xây dựng và triển khai hiệu quả cơ chế phòng ngừa và giải quyết quấy rối tình dục đối với lao động nữ, đồng thời hỗ trợ lao động nữ lên tiếng về các mối quan tâm của mình cũng như bảo vệ quyền lợi của bản thân.Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ Gia đình và Phát triển Cộng đồng (CFSCD) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam thành lập năm 2012. Trung tâm tập trung nghiên cứu và khảo sát, tổ chức các chương trình can thiệp trong lĩnh vực thông tin, giáo dục và truyền thông, tư vấn, đào tạo và hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới.

Trung tâm hợp tác với CARE nhằm hỗ trợ phụ nữ di cư ở đô thị xây dựng năng lực cá nhân, tiếng nói tập thể và cải thiện cơ hội kinh tế.Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Khoa học về Giới-Gia đình-Phụ nữ và Vị thành viên (CSAGA) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận tập trung vào phụ nữ và trẻ em trong ba lĩnh vực: giới, bạo lực gia đình, bắt nạt, buôn bán người và đồng tính nữ.

CSAGA là đối tác của CARE Quốc tế từ nhiều năm nay và đang cùng chúng tôi hoạt động trong Mạng lưới Phòng, Chống Bạo lực Gia đình (GBVNet). Chúng tôi cũng cùng nhau triển khai một số dự án tập trung vào chấm dứt quấy rối tình dục với lao động nữ.Trung tâm Phát triển Cộng đồng Cao Bằng (DECEN) là tổ chức phi chính phủ đầu tiên ở tỉnh Cao Bằng, hoạt động vì sự phát triển bền vững của người dân tộc thiểu số. Các mảng ưu tiên  của trung tâm là quyền thông tin cho người dân tộc thiểu số, vận động chính sách, cơ hội tiếp cận nước sạch và vệ sinh, cơ hội cải thiện kinh tế cho người dân tộc thiểu số.

DECEN là thành viên của mạng lưới NorthNet và hợp tác với CARE tại Việt Nam để phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin phục vụ đời sống và sản xuất nhiều hơn, dễ hơn và kịp thời hơn.Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF) https://www.edf.org/) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế bảo vệ thiên nhiên và giúp đỡ người dân bằng cách tạo ra những giải pháp mang lại lợi ích kinh tế.

EDF đang làm việc cùng CARE Quốc tế tại Việt Nam và 5 tổ chức khác để triển khai Chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng (ICAM) do Chính phủ Australia tài trợ, trong đó có Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) CARE Quốc tế tại Việt Nam thực hiện ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.Hội Nông dân Việt Nam đại diện cho nông dân Việt Nam nhằm hỗ trợ họ cải thiện điều kiện làm việc, phổ biến về chính sách, văn kiện và thực thi chương trình của chính phủ liên quan đến nông dân trong cả nước.

CARE Quốc tế tại Việt Nam đang làm việc với Hội Nông dân các tỉnh để triển khai dự án ở nông thôn.The Trung tâm Nghiên cứu Nông Lâm Quốc tế (ICRAF), hay còn gọi là Trung tâm Nông Lâm Thế giới, là một tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và phát triển nông lâm.

ICRAF đang phối hợp với CARE Quốc tế tại Việt Nam để triển khai Dịch vụ Thông tin Khí hậu Nông nghiệp (ACIS) cho Phụ nữ và Nông dân người Dân tộc Thiểu số ở Đông Nam Á.Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) là tổ chức phi chính phủ Việt Nam làm việc vì quyền của các nhóm thiểu số trong xã hội.

iSEE cùng CARE Quốc tế tại Việt Nam triển khai dự án Tăng cường sự tham gia và tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam (2016-2018) và chương trình Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội trong Xóa đói giảm nghèo và Phát triển bền vững cho Cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc (CASI)

Gần đây, các dự án chúng tôi hợp tác tập trung vào thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động và giảm kỳ thị đối với nạn nhân chịu bạo lực và quấy rối tình dục.

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) là một tổ chức phi chính phủ thúc đẩy bảo vệ môi trường và chất lượng giáo dục.

Live & Learn bắt đầu hợp tác với CARE thông qua dự án “Hợp tác hỗ trợ Chương trình Quốc gia về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và Kế hoạch hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu” (gọi tắt là Dự án DIPECHO 9, 2014-2016).Mạng lưới Đất rừng (LandNet) là một mạng lưới ra đời dựa trên các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, hợp tác và đoàn kết nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực rừng và đất để phục vụ sinh kế bền vững.

LandNet là đối tác tích cực của CARE Quốc tế tại Việt Nam trong dự án Nâng cao Năng lực tiếp cận và Quản lý đất sản xuất và đất rừng cho Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số và dự án Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội trong Xóa đói giảm nghèo và Phát triển bền vững cho Cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc (CASI).Oxfam Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro thiên tai và cứu trợ nhân đạo, phát triển xã hội dân sự, dân tộc thiểu số và nâng quyền của phụ nữ.

Oxfam Việt Nam cùng CARE Quốc tế tại Việt Nam và 5 tổ chức khác triển khai Chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng do Chính phủ Australia tài trợ, trong đó có Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE triển khai ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.

Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tác trong dự án Nâng cao Vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp (WEAVE) và một dự án khác đóng góp cho quá trình xây dựng Bộ Luật Lao động sửa đổi của Việt Nam. Cả hai dự án này đều do Chính phủ Australia tài trợ.Plan Quốc tế Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc trẻ thơ, bảo vệ trẻ em và cứu trợ thiên tai.

Plan Quốc tế Việt Nam làm việc cùng CARE Quốc tế ở Việt Nam và 5 tổ chức khác triển khai Chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng do Chính phủ Australia tài trợ, trong đó có Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE triển khai ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.Cứu trợ Trẻ em là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hỗ trợ trẻ em thiệt thòi và dễ bị tổn thương nhất để các em tiếp ận được các dịch vụ giáo dục, y tế, thực phẩm dinh dưỡng, việc làm có ý nghĩa và bảo trợ.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Việt Nam làm việc cùng CARE Quốc tế ở Việt Nam và 5 tổ chức khác triển khai Chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng do Chính phủ Australia tài trợ, trong đó có Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE triển khai ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.SNV Việt Nam là một tổ chức phi chính phủ quốc tế làm việc cùng các cộng đồng, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp để tăng cường năng lực nhằm giảm nghèo hiệu quả.

Cùng với CARE Quốc tế tại Việt Nam và 5 tổ chức khác, SNV Việt Nam đã triển khai Chương trình Tài trợ Hành động Biến đổi khí hậu dựa vào Cộng đồng do Chính phủ Australia tài trợ, trong đó có Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE triển khai ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.

Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tác trong Nâng cao Vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp (WEAVE), một dự án khác do Chính phủ Australia tài trợ.Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) là một tổ chức NGO trong nước hỗ trợ các cộng đồng nông thôn nghèo nhằm thích nghi với môi trường thay đổi và quản lý sinh kế của mình một cách bền vững.

SRD là đối tác của CARE Quốc tế tại Việt Nam trong chương trình Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội trong Xóa đói giảm nghèo và Phát triển bền vững cho Cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc (CASI).Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi (SUDECOM) có trụ sở tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là tổ chức phi chính phủ trong nước, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm hỗ trợ cộng đồng các dân tộc khu vực miền núi nghèo và chịu nhiều thiệt thòi.

SUDECOM là thành viên của Mạng lưới NorthNet và tham gia dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số (I2I) do Liên minh Châu Âu tài trợ.Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ Việt Nam trong toàn xã hội.

Tại Bắc Kạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh là đầu mối triển khai các dự án Nâng quyền của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số vùng sâu vùng xa (EMWE) và Nâng cao Vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp (WEAVE) do chính phủ Australia tài trợ; dự án Tăng cường sự Tham gia và Tiếng nói của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ. Hội cũng là đối tác triển khai Dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) của CARE trong giai đoạn 2012-2015.


Liên minh Cứu trợ Đức (ADH) là liên minh các tổ chức cứu trợ của Đức nhằm hỗ trợ người dân cần giúp đỡ thông qua các hoạt động cứu trợ khẩn cấp phối hợp, nhanh chóng và được điều phối chung.

ADH tài trợ cho CARE Quốc tế tại Việt Nam triển khai dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trong giai đoạn 2014-2016.Chính phủ Australia là một trong các nhà tài trợ lớn nhất của CARE Quốc tế tại Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia.

Nổi bật trong số đó là dự án Nâng quyền của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số vùng sâu vùng xa (EMWE) và dự án Nâng cao Vị thế kinh tế của phụ nữ thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp (WEAVE), và dự án Thích ứng với Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ICAM) mà CARE triển khai ở An Giang và Cần Thơ trong giai đoạn 2012-2015.

Gần đây, Chính phủ Úc bắt đầu tài trợ cho các dự án của CARE tập trung vào phòng chống và xử lý quấy rối tình dục đối với lao động nữ, thúc đẩy các quyền lao động khác của phụ nữ thông qua hợp tác với giới chủ, công đoàn và các nhà làm chính sách của Việt Nam.Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) là cơ quan bộ cấp liên bang. BMZ tài trợ cho CARE hỗ trợ nông dân nghèo ở khu vực dân tộc thiểu số miền núi tang cường tiếp cận, sử dụng thông tin khí hậu, từ đó cải thiện sinh kế và năng lực ứng phó với các cú sốc khí hậu và biến đổi khí hậu nói chung.CGIAR là chương trình đối tác nghiên cứu khắp thế giới tập trung vào nghiên cứu nông nghiệp vì phát triển, qua đó đóng góp vào nỗ lực toàn cầu nhằm giải quyết đói nghèo và mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng cũng như suy thoái môi trường.

Chương trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An toàn Lương thực đồng triển khai cùng CARE dự án Dịch vụ Thông tin Khí hậu Nông nghiệp cho Phụ nữ và Nông dân người Dân tộc Thiểu số ở Đông Nam Á (ACIS).DANIDA là cơ quan hợp tác phát triển của Đan Mạch trực thuộc Bộ Ngoại giao Đan Mạch nhằm mục tiêu chống nghèo đói bằng cách thúc đẩy quyền con người và tăng trưởng kinh tế.

Thông qua CARE Đan Mạch CARE Denmark, DANIDA cung cấp tài chính cho CARE Quốc tế tại Việt Nam để triển khai chương trình Tăng cường sự tham gia của các Tổ chức xã hội trong Xóa đói giảm nghèo và Phát triển bền vững cho Cộng đồng các dân tộc thiểu số miền núi phía bắc (CASI).Ban Điều phối Viện trợ Nhân dân (PACCOM) được giao làm đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. PACCOM làm việc chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở cả cấp trung ương cũng như ở 63 tỉnh và các thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong đó có CARE Quốc tế tại Việt Nam.CARE Quốc tế tại Việt Nam làm việc với Hội đồng Dân tộc và Uỷ ban về các Vấn đề Xã hội trực thuộc Quốc hội Việt Nam.Uỷ ban Dân tộc (CEMA) là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước.

CARE hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc trong dự án Tăng cường Quan hệ Đối tác vì sự Phát triển Công bằng và Toàn diện của Cộng đồng các Dân tộc Thiểu số. Cũng trong dự án này, CARE làm việc với Ban Dân tộc các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Trà Vinh và Kon Tum.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) là cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trong phạm vi cả nước.

CARE Quốc tế tại Việt Nam làm việc với những tổ chức dưới đây trực thuộc Bộ NN&PTNN:
Cục Kiểm lâm
Tổng cục Lâm nghiệpBộ Lao động Thương binh xã hội (LĐ-TB-XH) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; việc làm, giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

CARE làm việc với Bộ LĐ-TB-XH, cụ thể là Vụ Bình đẳng Giới và Cục Phòng chống Tệ nạn xã hội, để đảm bảo Luật Lao động và các luật, quy định liên quan thúc đẩy bình đẳng giới cả trong gia đình và việc làm. Chúng tôi hợp tác với nhau nhằm thúc đẩy sự tham gia và đóng góp của Việt Nam vào một công ước mới của Tổ chức Lao động Quốc tế nhằm chấm dứt bạo lực và quấy rối trong thế giới việc làm, sửa đổi Bộ Luật Lao động theo hướng bình đẳng giới hơn trong lĩnh vực việc làm, và bảo vệ quyền con người cơ bản của phụ nữ bán dâm.Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
CARE Quốc tế tại Việt Nam làm việc với Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu để thực hiện các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai.


Các chính quyền địa phương khác:

CARE cam kết hỗ trợ các đối tác doanh nghiệp thực hiện mục tiêu chiến lược của họ.Chúng tôi tin rằng CARE Quốc tế tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp trên toàn thế giới cùng có chung nhiều mục tiêu và khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy cải tiến.

CARE làm việc để giúp các hệ thống thị trường toàn diện hơn nhằm tạo ra những cơ hội thực sự cho người nghèo. Chúng tôi tích cực phát triển quan hệ đối tác với khu vực tư nhân để cải thiện các chính sách và thực hành nhằm tìm ra những giải pháp sáng tạo và thiết thực để giải quyết nhu cầu của người nghèo.

Xây dựng quan hệ đối tác với CARE Quốc tế tại Việt Nam đồng nghĩa với việc các công ty đang đầu tư vào nguồn tiềm năng chưa được khai thác lớn nhất trên thế giới: phụ nữ và trẻ em gái. Do đói nghèo đặc biệt ảnh hưởng tới đối tượng này, CARE lấy trọng tâm là làm việc với phụ nữ và trẻ em gái trong những chương trình của mình. Chúng tôi hiểu rằng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe và giúp loại bỏ những rào cản đối với sự phát triển của họ là cách tốt nhất để mang lại thay đổi lâu dài cho những cộng đồng nghèo.

Chúng tôi tin rằng phát triển quan hệ đối tác hợp tác tích cực với khu vực tư nhân sẽ tăng cường ảnh hưởng và đầu tư vì lợi ích của những cộng đồng hưởng lợi.

Chúng tôi làm việc với những công ty để xác định các cơ hội kết nối sứ mệnh và hoạt động của CARE với trách nhiệm xã hội và chiến lược bền vững của các công ty.

  • Kết nối với các cộng đồng - Kết nối người sản xuất và người tiêu dùng tiềm năng, cải thiện trách nhiệm trong chuỗi giá trị.
  • Huy động sự tham gia của nhân viên - Tạo dựng lòng tin và động lực thông qua việc tổ chức các chiến dịch, sự kiện, chia sẻ chuyên môn và các hoạt động gắn kết nhân viên.
  • Xây dựng công dân toàn cầu - Xây dựng các chương trình hiệu quả và hấp dẫn, các hoạt động quảng cáo chéo và các công cụ tiếp thị mang lại lợi ích cho xã hội.

Các đối tác của CARE

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI VỚI KHU VỰC TƯ NHÂN

“Chương trình P.A.C.E. của Gap Inc. là bằng chứng mạnh mẽ về văn hóa của công ty chúng tôi. Với những tác động tích cực của chương trình lên nữ lao động dệt may, chúng tôi tin rằng việc lan tỏa chương trình trong cộng đồng sẽ mang lại lợi ích cho nhiều phụ nữ hơn.”
Bobbi Silten, Phó chủ tịch cấp cao lĩnh vực Trách nhiệm Toàn cầu, Gap Inc., kiêm Chủ tịch Quỹ Gap.


Giới thiệu về CARE tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo thay đổi lâu dài và tích cực cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ.

Cứu trợ khẩn cấp

Chúng tôi làm việc với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng tại Việt Nam để giảm thiểu rủi ro với thiên tai trong dài.

Ấn phẩm

CARE Quốc tế tại Việt Nam có các ấn phẩm giới thiệu về các hoạt động và kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam.

Cơ hội làm việc

Hãy tìm hiểu các cơ hội công việc để tham gia vào đội ngũ của CARE tại Việt Nam hoặc hợp tác với chúng tôi.