Đối tác của CARE

Để thực hiện sứ mệnh của mình, CARE Quốc tế tại Việt Nam hợp tác với nhiều thể chế trong đó có các tổ chức xã hội dân sự, các nhà tài trợ, các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân.

Các Tổ chức Xã hội

Khu vực Tư nhân

Chúng tôi tin rằng CARE Quốc tế tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp trên toàn thế giới cùng có chung nhiều mục tiêu và khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực phát triển nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy cải tiến.

CARE làm việc để giúp các hệ thống thị trường toàn diện hơn nhằm tạo ra những cơ hội thực sự cho người nghèo. Chúng tôi tích cực phát triển quan hệ đối tác với khu vực tư nhân để cải thiện các chính sách và thực hành nhằm tìm ra những giải pháp sáng tạo và thiết thực để giải quyết nhu cầu của người nghèo.

Xây dựng quan hệ đối tác với CARE Quốc tế tại Việt Nam đồng nghĩa với việc các công ty đang đầu tư vào nguồn tiềm năng chưa được khai thác lớn nhất trên thế giới: phụ nữ và trẻ em gái. Do đói nghèo đặc biệt ảnh hưởng tới đối tượng này, CARE lấy trọng tâm là làm việc với phụ nữ và trẻ em gái trong những chương trình của mình. Chúng tôi hiểu rằng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe và giúp loại bỏ những rào cản đối với sự phát triển của họ là cách tốt nhất để mang lại thay đổi lâu dài cho những cộng đồng nghèo.

Chúng tôi tin rằng phát triển quan hệ đối tác hợp tác tích cực với khu vực tư nhân sẽ tăng cường ảnh hưởng và đầu tư vì lợi ích của những cộng đồng hưởng lợi.

Chúng tôi làm việc với những công ty để xác định các cơ hội kết nối sứ mệnh và hoạt động của CARE với trách nhiệm xã hội và chiến lược bền vững của các công ty.

  • Kết nối với các cộng đồng  Kết nối người sản xuất và người tiêu dùng tiềm năng, cải thiện trách nhiệm trong chuỗi giá trị.

  • Huy động sự tham gia của nhân viên  Tạo dựng lòng tin và động lực thông qua việc tổ chức các chiến dịch, sự kiện, chia sẻ chuyên môn và các hoạt động gắn kết nhân viên.

  • Xây dựng công dân toàn cầu  Xây dựng các chương trình hiệu quả và hấp dẫn, các hoạt động quảng cáo chéo và các công cụ tiếp thị mang lại lợi ích cho xã hội.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI