Cứu trợ khẩn cấp

Nhiệm vụ của CARE Quốc tế là làm việc với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng ở Việt Nam để vừa giảm tính tổn thương dài hạn trước thiên tai, vừa hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp theo hướng thúc đẩy cải thiện bền vững về sinh kế và an sinh.

Mục tiêu của các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và cứu trợ nhân đạo của CARE Quốc tế tại Việt Nam là đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của nhóm mục tiêu – đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, người dân tộc thiểu số, những người dễ bị tổn thương về mặt xã hội và những nhóm dễ bị tổn thương trước thiên tai để hỗ trợ các cộng đồng phục hồi sau ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian trung hạn và dài hạn.

CARE Quốc tế tại Việt Nam hợp tác chặt chẽ với các đối tác chính phủ, các cơ quan phi chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác và các cơ quan Liên Hiệp Quốc trong công tác cứu trợ khẩn cấp tại Việt Nam. Hiện nay, CARE tại Việt Nam ưu tiêu các lĩnh vực can thiệp như sau:

TRONG GIAI ĐOẠN PHẢN ỨNG TỨC THÌ

VÀ TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI

Khi lập chương trình cứu trợ và phản ứng khẩn cấp, CARE dùng HỖ TRỢ TIỀN MẶT làm một trong các phương thức cứu trợ khẩn cấp để người dân mua các tài sản quan trọng cho việc phục hồi sinh kế của mình.

Bão lụt tại Quảng Trị

CARE phối hợp cùng Ban Dân tộc
tỉnh Quảng Trị ưu tiên hỗ trợ khẩn cấp nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh và cung cấp các nhu yếu phẩm (cả tiền mặt và hàng phi thực phẩm) cho người dân bị thiệt hại ở 16 xã thuộc 3 huyện Hướng Hóa, Đa Krông và Hải Lăng trong sáu tháng sau bão.

Áp thấp nhiệt đới tại Hòa Bình

[…]

Bão Doksuri - Hà Tĩnh

[…]

Bão Damrey

[…]

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI