Cơ hội việc làm với CARE

CARE không khoan nhượng với mọi hành vi xâm hại. Chúng tôi nghiêm túc xem xét các báo cáo quấy rối tình dục, bóc lột, xâm hại thể xác hay tinh thần, lạm dụng trẻ em, và bất kỳ hành vi xâm hại nào khác hay các hành vi không đúng chuẩn mực tại CARE. CARE sẽ chỉ tuyển dụng và giữ chân các nhân viên, cũng như làm việc với những người liên quan nếu họ hoàn toàn đồng thuận với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của chúng tôi. Trước khi đưa ra lời mời làm việc, chúng tôi sẽ tiến hành tham khảo thông tin với nơi làm việc trước đây về các hành vi đã nêu. Việc nộp hồ sơ đồng nghĩa rằng ứng viên chấp thuận yêu cầu xác nhận thông tin trên của CARE tại Việt Nam.

Tư vấn Hỗ trợ Thực hiện Dự án

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vẫn Hỗ trợ Thực hiện Dự án WODIMO tại thành phố Hồ Chí Minh. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 13/03/2024

Tư vấn Đồng kiến tạo

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn Đồng kiến tạo. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 07/03/2024

Cán bộ Tài chính

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Cán bộ Tài chính. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 12 giờ ngày 05/02/2024.

Tình nguyện viên Chương trình

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tình nguyện viên Chương trình hỗ trợ các dự án Nông thôn. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 23/02/2024.

Tư vấn Đánh giá Đầu kỳ

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn Đánh giá Đầu kỳ cho dự án Strive Women. Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về yêu cầu công việc và cách thức ứng tuyển tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ, ngày 19/02/2024.

Chính sách của CARE

CARE Quốc tế tại Việt Nam –
Quy tắc Ứng xử
Chính sách “Bạn hãy nói với chúng tôi”
Chính sách Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách Phòng ngừa và Bảo vệ khỏi
Bóc lột và Xâm hại Tình dục và Bảo vệ Trẻ em

 

Chính sách về Gian lận
và Tham nhũng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI