Cơ hội việc làm với CARE

Chính sách của CARE

CARE Quốc tế tại Việt Nam –
Quy tắc Ứng xử
Chính sách “Bạn hãy nói với chúng tôi”
Chính sách Bảo vệ Trẻ em
Chính sách Phòng ngừa và Bảo vệ khỏi Bóc lột và Xâm hại Tình dục và Bảo vệ Trẻ em
Chính sách về Gian lận
và Tham nhũng

Vị trí tư vấn

Tư vấn Sản xuất Hoạt hình

Hạn nộp hồ sơ: 9h, 26/11/2021

 

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng đơn vị tư vấn/ nhóm tư vấn sản xuất hoạt hình/hoạt họa với chủ đề Thông tin và khuyến cáo khí hậu Nông nghiệp – Hướng dẫn thực hành

Ứng viên quan tâm, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.

Tư vấn Xây dựng Chiến lược Truyền thông

Hạn nộp hồ sơ: 9h, 19/11/2021

 

CARE đang có nhu cầu tuyển dụng tư vấn/ nhóm tư vấn xây dựng chiến lược truyền thông cho dự án 8 – chương trình MTQG PTKTXH vùng DTTS.

Ứng viên quan tâm, vui lòng tham khảo chi tiết tại đây.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI