Cơ hội làm việc với CARE

VỊ TRÍ: Cán bộ Tài chính
ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội và các tỉnh dự án
Hạn nộp hồ sơ: 09g00, Thứ Hai 27/8/2018

Cơ hội trở thành một phần quan trọng trong đội ngũ tài chính của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam. Vị trí này sẽ phụ trách nhiệm vụ tài chính và kế toán của một số dự án. Người nắm giữ vị trí này có cơ hội đóng góp vào quá trình triển khai và xây dựng dự án thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các đối tác của CARE Quốc tế tại Việt Nam.

Mô tả vị trí


VỊ TRÍ: Cán bộ Chương trình – đầu mối Giám sát, Đánh giá và Học hỏi (MEL)
ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội và các tỉnh dự án
Hạn nộp hồ sơ: 17g00, Thứ Ba 28/8/2018

Cơ hội thú vị nhằm hỗ trợ công tác giám sát, đánh giá và học hỏi (MEL) của nhiều dự án đang góp phần cải thiện cuộc sống của hàng ngàn người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Bạn sẽ có cơ hội đi sâu vào lĩnh vực MEL, đồng thời đóng góp vào việc triển khai và phát triển chương trình của CARE tại Việt Nam.

Mô tả vị trí


VỊ TRÍ: Tư vấn dẫn dắt và triển khai hoạt động Photo Voice dành cho công nhân nhà máy
ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội – Hưng Yên
Hạn nộp hồ sơ: 09g00, Thứ Hai 20/8/2018

CARE Quốc tế tại Việt Nam tìm kiếm tư vấn để thiết kế và thúc đẩy việc triển khai hoạt động Photo Voice với nhóm 40 công nhân, dự kiến ở tỉnh Hưng Yên.

Điều khoản tham chiếu


VỊ TRÍ: Tình nguyện viên – Chương trình Nhóm Dân số Dễ bị Tổn thương
ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 17g00, Thứ Hai 13/8/2018

CARE Quốc tế tại Việt Nam tìm kiếm tình nguyện viên nhiệt huyết và đầy cam kết để triển khai công việc hành chính của dự án và góp phần quan trọng vào hiệu quả của chương trình Nhóm Dân số Dễ bị Tổn thương.

Mô tả vị trí


VỊ TRÍ: Cán bộ chương trình – Chương trình Nhóm Dân số Dễ bị Tổn thương
ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 09g00, Thứ Sáu, 10/8/2018

Cơ hội tuyệt vời được làm việc với các đối tác của dự án trong quá trình lập kế hoạch, triển khai và giám sát dự án, nhằm cải thiện đời sống của hàng ngàn người dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền bắc Việt Nam. Bạn sẽ đi sâu vào việc hỗ trợ đối tác và đảm bảo chất lượng, đồng thời đóng góp vào việc phát triển quan hệ đối tác của cả chương trình.

Mô tả vị trí


VỊ TRÍ: Tình nguyện viên
ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 17g00, Thứ Bảy, 30/6/2018

Chương trình Tình nguyện viên tại CARE Quốc tế tại Việt Nam được thiết kế dành cho những tài năng trẻ người Việt đang có mong muốn lập nghiệp trong lĩnh vực phát triển. Với cách tiếp cận và dẫn dắt lấy tình nguyện viên là trọng tâm, Chương trình tạo cơ hội để tình nguyện viên tích lũy kinh nghiệm chuyên môn một cách trực tiếp nhất, từ đó không chỉ có thêm kiến thức và kinh nghiệm mà còn tạo nền tảng cho việc phát triển sự nghiệp về sau.

Để có thêm thông tin và hướng dẫn về các vị trí tình nguyện viên, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn về Chương trình Tình nguyện viên tại đây và của từng vị trí: Tình nguyện viên Truyền thôngTình nguyện viên chương trình SMP, và Tình nguyện viên chương trình REMW.


VỊ TRÍ: Cố vấn Giới
ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 17/7/2017

Cố vấn Giới chịu trách nhiệm dẫn dắt công việc của CARE nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng quyền của phụ nữ một cách hệ thống, dựa trên cách tiếp cận chương trình và thông qua các nỗ lực vận động cùng các đối tác của CARE. Vị trí này cung cấp tư vấn kỹ thuật về xây dựng chương trình, đảm bảo việc triển khai đạt chất lượng và đo lường các cách tiếp cận mang tính chuyển biến về giới trong các chương trình, dự án, đồng thời hỗ trợ đối tác và các bên liên quan khác trong việc xây dựng năng lực của họ về thúc đẩy bình đẳng giới và nâng quyền của phụ nữ.

Mô tả vị trí


VỊ TRÍ: Cố vấn chương trình quốc gia/Phát triển kinh doanh
ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 12.01am (AEST), Thứ Sáu 29/7/2017

Cố vấn chương trình quốc gia/Phát triển kinh doanh cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho CARE tại Việt Nam nhằm tăng cường phát triển chương trình và gây quỹ, cải thiện chất lượng chương trình, quản trị tri thức, hỗ trợ đảm bảo thực hiện các ưu tiên của tổ chức. Vị trí này cũng xây dựng kỹ năng và năng lực cho nhân viên của CARE tại Việt Nam, trong đó gồm các cách tiếp cận về bình đẳng giới và nâng quyền của phụ nữ.

Mô tả vị trí


Giới thiệu về CARE tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo thay đổi lâu dài và tích cực cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ.

Cứu trợ khẩn cấp

Chúng tôi làm việc với các cộng đồng bị thiên tai ảnh hưởng tại Việt Nam để giảm thiểu rủi ro với thiên tai trong dài.

Ấn phẩm

CARE Quốc tế tại Việt Nam có các ấn phẩm giới thiệu về các hoạt động và kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam.

Cơ hội làm việc

Hãy tìm hiểu các cơ hội công việc để tham gia vào đội ngũ của CARE tại Việt Nam hoặc hợp tác với chúng tôi.