Nhóm Dân Số Dễ Bị Tổn Thương

Chương trình Nhóm Dân số Dễ bị Tổn thương về mặt Xã hội làm việc với nhóm người dễ bị tổn thương ở các khu vực đô thị trên khắp Việt Nam – những người bị loại trừ khỏi những thành quả mà phát triển mang lại.

Nhóm dân số này bao gồm lao động tình dục, phụ nữ nhập cư, người tiêm chính ma túy, người có H và nhóm thiểu số về giới và tính dục. Họ phải sống và làm việc trong môi trường nguy hiểm và chịu kỳ thị, phân biệt đối xử, bóc lột và lạm dụng. Nhiều người trong số họ bị lãng quên và càng trở nên yếu thế hơn.

Để biết thêm về chương trình hỗ trợ các Nhóm Dân số Dễ bị Tổn thương về Mặt Xã hội (SMP), vui lòng tải ấn phẩm giới thiệu ở đây.

Vui lòng xem thêm thông tin dưới đây để tìm hiểu về các dự án trong Chương trình này:

(Sáng kiến U-ME Capital) Hỗ trợ tiếp cận Dịch vụ tài chính và việc làm cho Phụ nữ di cư tại Việt Nam

Quan hệ đối tác này kết nối các bên bao gồm JupViec – một doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, CARE và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT). Mục tiêu của hợp tác là nâng cao đời sống của lao động di cư hiện đang sống tại các đô thị thông qua hỗ trợ tiếp cận việc làm và các dịch vụ tài chính.

Sáng kiến THẮP LỬA - Giải phóng sức mạnh của doanh nhân nữ

Sáng kiến THẮP LỬA mang đến môi trường với những cơ hội lớn hơn cho doanh nhân nữ để từ đó thúc đẩy quyền năng kinh tếcủa họ.

Dự án TÔI MẠNH MẼ!

Thông qua việc hợp tác với cộng đồng và nhà máy, dự án TÔI MẠNH MẼ! thúc đẩy sự tự tin, khả năng dẫn dắt và kiến thức của công nhân nữ nhằm góp phần cải thiện an sinh nghề nghiệp và điều kiện làm việc của họ.

(STOP) Dự án tăng cường tiếng nói của phụ nữ nhằm chấm dứt quấy rối tình dục

Dự án được triển khai ở Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và My-an-ma nhằm thúc đẩy môi trường làm việc an toàn hơn cho nữ công nhân may trong khu vực.

Dự án TÔI MỚI!

Dự án TÔI MỚI! cung cấp kiến thức và kỹ năng mới trong phát triển sinh kế cho phụ nữ nhập cư ở Hà Nội đang làm các công việc thuộc khu vực phi chính thức như bán quần áo cũ hay thu gom phế liệu, và qua đó cải thiện sự ổn định về thu nhập của phụ nữ nhập cư.

(NQ - Nâng Quyền) Dự án tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cho phụ nữ bán dâm

Dự án này xử lý các nguyên nhân sâu xa của việc cách ly phụ nữ bán dâm và hoạt động nhằm có chính sách và cách tiếp cận pháp lý phản hồi, hỗ trợ, tăng cường tiếng nói của phụ nữ bán dâm và đảm bảo họ được bảo vệ và được tiếp cận công bằng với các dịch vụ.

Công ước ILO về bạo lực và quấy rối trong công việc

Dự án nâng cao nhận thức và sự
ủng hộ từ Việt Nam đối với việc thông qua Công ước mới của ILO về chấm dứt bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc.

Nâng cao bình đẳng giới trong Bộ Luật Lao động mới

Dự án góp phần nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của cộng đồng nhằm hướng đến các điều khoản bình đẳng giới về thực chất trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

Dự Án tăng cường nhận thức nhằm chấm dứt bạo lực giới (BRAVE)

Dự án này nhằm nỗ lực xóa bỏ bạo lực giới tại Việt Nam bằng cách tác động đến thói quen đổ lỗi cho nạn nhân, từ đó công chúng quan tâm hơn đến trách nhiệm của thủ phạm gây ra bạo lực giới.

(P.A.C.E.) Dự án tiến bộ bản thân và thăng tiến sự nghiệp

Dự án hỗ trợ phụ nữ nhập cư tại khu vực thành thị phát triển kỹ năng để vận động cho quyền lợi của chính mình và giúp họ tiếp cận các cơ hội kinh tế tốt hơn.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI