Bạo lực giới là một hình thức bạo lực nhằm vào một người hoặc một nhóm người dựa trên xu hướng tính dục, bản dạng giới và/hoặc cách thể hiện bản dạng giới. Đó có thể là lạm dụng thể chất (như tát, đánh đập), lạm dụng tình dục (như hiếp dâm, cưỡng ép quan hệ tình dục), lạm dụng tâm lý (như lăng mạ, đe dọa) hoặc lạm dụng kinh tế (như cấm người khác làm việc, chiếm đoạt thu nhập của người khác).

Dù bạo lực giới có thể xảy ra với cả nam giới và nữ giới, phần lớn nạn nhân/người sống sót là nữ giới. Do đó, một số tài liệu sử dụng cụm từ “bạo hành phụ nữ” thay cho bạo lực giới. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng những người có thiên hướng tình dục và bản dạng giới thiểu số giới như đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới cũng có thể trở thành nạn nhân/người sống sót bạo lực giới.

Để ứng phó với vấn đề bạo lực giới tại Việt Nam, dự án Tăng cường nhận thức nhằm chấm dứt bạo lực giới (BRAVE) và dự án Tăng cường tiếng nói của phụ nữ nhằm chấm dứt quấy rối tình dục (STOP) hợp tác với họa sĩ minh họa X.Lan, với sự tài trợ của Chính phủ Australia, sản xuất một bộ truyện truyền thông ngắn trong khuôn khổ Chiến dịch truyền thông xã hội trực tuyến #NgheBangTim. Chiến dịch hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức của công chúng về bạo lực giới, thông qua đó thúc đẩy các thông điệp về “cách trở thành một người đồng hành đúng đắn với nạn nhân của bạo lực giới”.

* Bộ tranh này được minh họa bằng tiếng Việt.