Quỹ PepsiCo và CARE International mở rộng Chương trình Tăng cường năng lực và chia sẻ kinh nghiệm các mô hình đối tác công tư (PPP) phát triển nông nghiệp bền vững – She Feeds the World

PepsiCo Foundation, tổ chức từ thiện của công ty thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới, công bố mở rộng chương trình She Feeds the World (SFtW), hợp tác với CARE Quốc tế tại Việt Nam.

Cải cách Công việc Chăm sóc

Có một số yếu tố góp phần khiến tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động thấp, gây trở ngại cho việc nâng quyền kinh tế của họ cũng như sự phát triển kinh tế toàn diện. Một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua, chính là công việc chăm sóc trẻ em không được trả công mà chủ yếu do phụ nữ thực hiện.

CARE đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị xây dựng hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Thực hiện việc cụ thể hoá các quy định trong Nghị quyết 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị về nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp &...