Cần nhiều nỗ lực hơn để đưa Luật Tiếp cận thông tin vào cuộc sống

Hà Nội, ngày 21/2/2020 – Các cơ quan nhà nước cần nhận thức đầy đủ và thực hành vai trò, trách nhiệm quan trọng của mình trong việc cung cấp thông tin minh bạch theo yêu cầu của công dân dựa trên hướng dẫn từ Bộ Tư Pháp nhằm cải thiện hiệu quả của việc thực thi Luật...

Việt Nam quan tâm đến công ước mới về chấm dứt bạo lực và quấy rối trong công việc

Hà Nội, 28/5/2019 – Đoàn đại biểu ba bên của Việt Nam sẽ tham gia vòng đàm phán cuối về một Công ước mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Geneva (Thuỵ Sỹ) từ ngày 17 đến 19/6/2019 trong khuôn khổ Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 – Phiên họp đặc biệt...

Bảo vệ và quản lý rừng và đất rừng cộng đồng: Cơ hội mới cho các cộng đồng dân tộc thiểu số

Hà Nội, 28-12-2018 – Cộng đồng các dân tộc thiểu số đã dần cải thiện được thu nhập vốn phụ thuộc hoàn toàn vào đất nông nghiệp và đất rừng, đồng thời nâng cao tiếng nói và đóng góp của mình vào quá trình bảo vệ và quản lý đất rừng cộng đồng. Đây là một trong những kết...

Dự án mới nhằm giảm bạo lực giới trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Điện Biên, ngày 10 tháng 9 năm 2018 – Lần đầu tiên tại Điện Biên có một dự án tập trung giảm thiểu vấn đề bạo lực giới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số nhằm thúc đẩy bình đẳng giới. Dự án Nâng cao nhận thức và tiếng nói của cộng đồng dân tộc miền núi phía bắc...