VỀ CHÚNG TÔI

CARE Quốc tế đã hoạt động tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1954 tới 1975 để đáp ứng các nhu cầu cấp bách, tham gia vào hỗ trợ cung ứng thực phẩm, các dịch vụ y tế và giáo dục.

CARE trở lại Việt Nam vào năm 1989, và từ đó đến nay đã và đang hoạt động ở hầu khắp 63 tỉnh thành với hơn 300 dự án phát triển. Các dự án của CARE Quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ về nông nghiệp và phát triển nông thôn, nâng cao mức sống, dịch vụ y tế cộng đồng, sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu trợ và phục hồi khẩn cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng về nước và vệ sinh, và góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.

Ngày nay, CARE Quốc tế tại Việt Nam tiếp tục tham gia cứu trợ nhân đạo và ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, các hoạt động đã chủ yếu tập trung vào việc đảm bảo thay đổi tích cực lâu dài cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi và phụ nữ dễ bị tổn thương ở khu vực thành thị, thông qua giải quyết các vấn đề cơ bản vốn là nguyên nhân của nghèo đói và bất công xã hội.

TẦM NHÌN

Chúng tôi phấn đấu cho một thế giới tràn đầy hy vọng, bao dung và công bằng xã hội, nơi không còn đói nghèo, ai cũng được coi trọng nhân phẩm và sống trong bình an.

CARE sẽ trở thành một nguồn lực lớn và là một đối tác đáng tin cậy trong phong trào xóa đói nghèo trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ được biết đến ở khắp mọi nơi nhờ vào cam kết không thể lay chuyển hướng tới các giá trị nhân văn.

ĐẢM BẢO AN TOÀN TÍNH MẠNG VÀ ĐỜI SỐNG
Hoạt động nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, đặc biệt tập trung vào nhu cầu của phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương.
TĂNG CƯỜNG TÁC ĐỘNG
Thông qua học hỏi và xây dựng quan hệ đối tác nhằm nhân rộng các phương pháp giảm nghèo hiệu quả.
THAY ĐỔI TÍCH CỰC VÀ BỀN VỮNG
Huy động sáng kiến và áp dụng các công cụ phát triển bền vững nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu.

NHIỆM VỤ

CARE hoạt động trên toàn cầu để đảm bảo an toàn tính mạng và đời sống, đẩy lùi nghèo đói và thúc đẩy công bằng xã hội.

CARE lấy trọng tâm là phụ nữ và trẻ em gái vì chúng tôi hiểu rằng không thể xóa bỏ đói nghèo cho tới khi mọi người đều có quyền và cơ hội công bằng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CAN ĐẢM
Chúng tôi nhận rõ các thách thức và cơ hội mà nhân loại đang gặp phải; chúng tôi ra quyết định cẩn thận và chấp nhận rủi ro một cách thận trọng để đáp lại những thách thức và cơ hội ấy với nhận thức là chúng tôi có một đội ngũ khỏe mạnh và năng suất làm việc trong môi trường an toàn và vui vẻ.
THAM VỌNG
Chúng tôi đều là những người dẫn dắt, tư duy lớn và hành động kịp thời để cải thiện thế giới; chúng tôi thách thức lẫn nhau và tự tin thử nghiệm những điều mới mẻ, và chúng tôi chuyển động nhanh chóng.
TÔN TRỌNG
Chúng tôi hiểu mình phải thể hiện đúng những thay đổi mà chúng tôi muốn tạo ra, bởi thế chúng tôi đối xử với đồng nghiệp, đối tác và công chúng với lòng tôn trọng; chúng tôi trân trọng và thúc đẩy những quan điểm, cách nhìn khác nhau có được từ những trải nghiệm sống đa dạng của nhau, và cùng làm việc với nhau để tất cả chúng ta đều cảm thấy an toàn và tràn đầy sức mạnh.
BÌNH ĐẲNG
Chúng tôi biết sự bình đẳng là cơ hội tốt nhất mà nhân loại có được nhằm vượt qua đói nghèo và tạo ra một thế giới hy vọng, bao dung và đảm bảo công lý xã hội; chúng tôi thúc đẩy bình đẳng, đặc biệt là bình đẳng giới, trong mọi công việc của mình và trong mối quan hệ với mọi người. Mọi thứ đều bắt đầu từ sự bình đẳng.

ĐỘI NGŨ quản lý cấp cao

Lê Kim Dung

Lê Kim Dung

Giám đốc Quốc gia

lekim.dung@care.org.vn
Vũ Minh Hải

Vũ Minh Hải

Trưởng Chương trình Phụ nữ Dân tộc Thiểu số Vùng sâu vùng xa

vuminh.hai@care.org.vn
Vương Thái Nga

Vương Thái Nga

Trưởng Chương trình Nhóm Dân số Dễ bị Tổn thương về Mặt Xã hội

vuongthai.nga@care.org.vn
Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng phòng Tài chính

nguyenthithu.trang@care.org.vn
Nguyễn Thị Lệ Hiền

Nguyễn Thị Lệ Hiền

Quản lý Nhân sự

nguyenthile.hien@care.org.vn
Hà Thị Quỳnh Nga

Hà Thị Quỳnh Nga

Quản lý Quan hệ Đối tác Chiến lược

hathiquynh.nga@care.org.vn

CHÍNH SÁCH CỦA CARE

Quy tắc ứng xử

Chính sách “Bạn hãy nói với chúng tôi”

Chính sách bảo vệ trẻ em

Chính sách phòng ngừa và bảo vệ khỏi bóc lột và xâm hại tình dục và bảo vệ trẻ em

Chính sách về gian lận và tham nhũng

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI