Hà Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2022. CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu và Hà Giang tổ chức hội thảo khởi động dự án “Nâng Quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam” (AWEEV). Dự án dự kiến ​​sẽ hỗ trợ hơn 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số trong 1.550 hộ gia đình sống ở vùng sâu vùng xa của hai tỉnh cải thiện điều kiện kinh tế.

AWEEV góp phần tăng cường phúc lợi kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam thông qua việc thúc đẩy việc thực hiện quyền kinh tế, tăng cường sự tham gia của họ vào các hoạt động kinh tế được trả công, đồng thời tăng cường tiếng nói và năng lực lãnh đạo của chính phụ nữ DTTTS trong các quyết định liên quan đến hoạt động kinh tế hộ gia đình, các hoạt động sinh kế và sản xuất kinh doanh. Dự án tin tưởng rằng việc tăng phúc lợi kinh tế và chất lượng cuộc sống sẽ góp phần giảm tình trạng nghèo của phụ nữ DTTS và gia đình của họ.

Dự tính sẽ có 2.635 phụ nữ và nam giới DTTS ở chín xã của hai huyện Tam Đường và Quang Bình của tỉnh Lai Châu và Hà Giang được hưởng lợi từ tác động của AWEEV. Ngoài đối tượng tác động nói trên, dự án có nhiều sản phẩm nghiên cứu sẽ được chia sẻ trực tiếp tới các cơ quan quản lý nhà nước phụ trách quản lý các dự án phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và Miền núi nhằm mang lại bằng chứng thực tế cho các can thiệp tại nhiều vùng DTTS khác trên cả nước.

AWEEV được thiết kế phù hợp với Chính sách Hỗ trợ Quốc tế về Nữ quyền (FIAP) của Bộ Các Vấn đề Toàn cầu (GAC) của Canada. Thiết kế được củng cố bằng cách tiếp cận dựa trên quyền để giải quyết bất bình đẳng giới đối với nhóm phụ nữ nghèo và yếu thế nhất ở Việt Nam.

Đọc toàn văn thông cáo báo chí tại đây.