CARE

Hỗ trợ gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Gần đây tình hình dịch COVID-19 đã có những diễn biến phức tạp tại nhiều địa bàn trên cả nước, trong đó có Trà Vinh, Quảng Trị và Hà Giang. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, nhất là những nơi bị cách ly phong tỏa.

Trước tình hình này, tháng 12 vừa qua, tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đã triển khai các gói hỗ trợ tiền mặt trị giá từ 1.000.000-2.000.000 đồng và trao tặng cho gần 450 hộ dân tại ba tỉnh trên nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và phục hồi sinh kế.

Về dự án

Các gói hỗ trợ với tổng giá trị 761.000.000 đồng trên nằm trong khuôn khổ hoạt động của dự án P4EM – “Tăng cường quan hệ đối tác vì sự phát triển công bằng và toàn diện của cộng đồng các dân tộc thiểu số” – do chính phủ Ireland tài trợ thông qua IrishAid. Dự án được thực hiện tại Việt Nam từ năm 2017 tới tháng 12 năm 2021.

Ảnh: Lưu Văn Thanh, Nguyễn Đức Thành, Trương Thành Công, Huỳnh Công Trí / CARE