Thực hiện việc cụ thể hoá các quy định trong Nghị quyết 99/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị về nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Quảng trị được giao tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Hướng dẫn thực hiện cho các cấp cơ sở có căn cứ để tổ chức triển khai các CTMTQG trên địa bàn.

Đây là một nội dung khó do phải hướng dẫn chung cho cả ba Chương trình MTQG với nhiều điểm khác biệt về đối tượng, hình thức thực hiện. Trên cơ sở những nỗ lực kết nối của Ban dân tộc tỉnh đối với hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đang thực hiện tại địa bàn Quảng Trị thông qua Chương trình Tiến về Phía trước do Đại sứ quán Ireland tài trợ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Quảng trị đã chủ động đề nghị hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia từ tổ chức.

Với lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ quá trình dự thảo hướng dẫn đến quá trình tham vấn các bên liên quan và sau này là giám sát thực hiện, Ban soạn thảo Hướng dẫn của Sở đã có những buổi trao đổi cởi mở với chuyên gia và các bên liên quan về việc cụ thể hoá các nội dung của văn bản theo hướng cầm tay chỉ việc cho cán bộ cơ sở, đặc biệt là cấp xã thôn.

Trong ngày 1/3/2023, Sở NNPTNT đã tổ chức hội thảo tham vấn về nội dung sổ tay với các Sở ngành liên quan, đại diện các phòng ban cấp huyện. Đặc biệt, để minh chứng về hiệu quả của việc triển khai các nội dung Hỗ trợ sản xuất theo hình thức tổ nhóm Cộng đồng, tổ chức Plan và CARE đã mời đại diện các tổ nhóm cộng đồng – những người hưởng lợi của các dự án đã kết thúc song tổ nhóm sinh kế vẫn đang hoạt động và vẫn có những đóng góp ý nghĩa cho đời sống sinh kế của người dân tại các vùng khó khăn.

Các đại biểu trong hội thảo đã thảo luận hết sức sôi nổi về nội dung của Hướng dẫn, đặc biệt là những điểm mới trong việc bổ sung hướng dẫn thành lập tổ nhóm, cách thức thực hiện quá trình mua sắm con giống, vật nuôi bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà nước thông qua các CTMTQG. Tuy còn có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng nhìn chung các đại biểu đều thống nhất về lợi ích khi triển khai nội dung hỗ trợ sản xuất theo hình thức tổ nhóm đối với công cuộc xoá nghèo, giúp đỡ người dân tự chủ vươn lên. Những khó khăn về thủ tục đã được các đại biểu chỉ ra và đề xuất tỉnh có biện pháp tháo gỡ nhằm triển khai các CTMTQG một cách có hiệu quả nhất.

Đánh giá tại hội nghị, lãnh đạo Sở cũng ghi nhận đóng góp và sự giúp đỡ của nhà tài trợ – Đại sứ quán Ireland thông qua dự án FbF với sự hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình của tổ chức Plan, tổ chức CARE, trung tâm nghiên cứu sáng kiến cộng đồng RIC. Lãnh đạo sở cũng đề xuất các tổ chức, đặc biệt là tổ chức CARE tiếp tục đồng hành cùng sở trong thời gian tới khi Hướng dẫn được ban hành và đi vào triển khai tại cơ sở.