Hà Nội, ngày 21/2/2020 – Các cơ quan nhà nước cần nhận thức đầy đủ và thực hành vai trò, trách nhiệm quan trọng của mình trong việc cung cấp thông tin minh bạch theo yêu cầu của công dân dựa trên hướng dẫn từ Bộ Tư Pháp nhằm cải thiện hiệu quả của việc thực thi Luật Tiếp cận Thông tin (TCTT).

Đây là một trong các khuyến nghị chính từ nghiên cứu mới nhất “Đánh giá ban đầu việc thực thi Luật TCTT”, dựa trên khảo sát với hơn 250 cơ quan nhà nước trên toàn quốc và nghiên cứu sâu hơn ở tám tỉnh, thành phố gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Sơn La, Quảng Bình, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Nghiên cứu được trình bày tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy thực thi Luật TCTT lần thứ 2” do Liên minh Châu Âu tài trợ tại Hà Nội ngày 21/2/2020. Sự kiện do Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao Năng lực cho Phụ nữ (CEPEW), CARE Quốc tế tại Việt Nam, Oxfam tại Việt Nam và một số liên minh các tổ chức xã hội đồng tổ chức.

Tải về toàn văn Thông cáo báo chí tại đây.