Cam kết của Mạng lưới Phòng ngừa và Ứng phó Bạo lực trên Cơ sở Giới GBVNet

Năm 2022 đến đánh dấu một năm hoạt động không ngừng nghỉ của GBVNet nhằm chấm dứt bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới. 

Là một tổ chức thành viên của mạng lưới, CARE Quốc tế tại Việt Nam hi vọng rằng video này không chỉ mang tới những cam kết về phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới mà còn tạo nên niềm tin và động lực để tất cả lên tiếng và hành động, vì sự an toàn của trẻ em gái và phụ nữ cho năm mới đầy yên thương và hạnh phúc.

Các thành viên Mạng lưới phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới (GBVNet) tuyên bố:

  • Cam kết tích cực góp phần vào các hoạt động truyền thông và giáo dục nhằm nâng cao nhận thức xã hội về bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới!

  • Khuyến khích và hỗ trợ tất cả phụ nữ và em gái đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật; và những người thuộc các nhóm thiểu số lên tiếng phản đối bạo lực giới và tìm kiếm trợ giúp khi bị bạo lực!

  • Đẩy mạnh các sáng kiến tăng cường sự tham gia của nam giới và trẻ em trai, thúc đẩy nam tính tích cực tạo ra các thay đổi trong quan niệm xã hội về giới và bình đẳng giới!

  • Góp phần cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện, chất lượng, thân thiện, dễ tiếp cận, mang tính liên ngành, lấy người bị bạo lực giới làm trung tâm và đặt an toàn của người bị bạo lực lên hàng đầu, chú trọng nhu cầu đặc thù của các nhóm thiểu số và dễ bị tổn thương, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau!

  • Kiên định thực hiện các hoạt động nghiên cứu, phản biện chính sách, giám sát việc thực hiện chính sách và đối thoại với các cơ quan ra chính sách về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với sự tham gia của đại diện các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương!

GBVNet là một tập hợp tự nguyện của các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân có cùng mối quan tâm và hoạt động nhằm xóa bỏ bạo lực giới (BLG) và thúc đẩy bình đẳng giới (BĐG) tại Việt Nam.