Ngày 15-1-2019, ba tổ chức CARE, CSAGAiSEE đã cùng ra mắt dự án Tăng cường nhận thức nhằm chấm dứt bạo lực giới (BRAVE) qua sự kiện mang tên Vì bạn được tin. Phó Đại sứ Úc, ông Justin Baguley – đại diện nhà tài trợ – cùng các tổ chức thực hiện dự án, các tổ chức ban ngành liên quan và đại diện của các tổ chức cộng đồng đã tham gia sự kiện.

Với sự tài trợ của Chính phủ Úc, dự án này tập trung giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới qua việc thay đổi văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân. Dự án kéo dài 3 năm với nhiều hoạt động khác nhau nhằm tìm ra những căn nguyên của vấn đề, thay đổi cách công chúng, báo chí nói về nạn nhân, người gây ra bạo lực, và chỉ ra những cách ứng xử phù hợp cho những người được nạn nhân chia sẻ về sự việc.

Dự án sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau: 1 – Cách tiếp cận diễn ngôn nhằn thay đổi cách công chúng nói về nạn nhân-thủ phạm khi  xảy ra vụ việc; 2 – Cách tiếp cận xây dựng cộng đồng hỗ trợ nạn nhân với diễn ngôn mới; và 3 – Hỗ trợ hành trình giúp nạn nhân trở thành người sống sót và dũng cảm nói lên sự việc của mình.

Dự án cũng chia sẻ nghiên cứu ‘Phía sau ngôn từ’ phân tích diễn ngôn về bạo lực giới và văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân được thể hiện trên báo chí và trong câu chuyện được nạn nhân chia sẻ ẩn danh trên trang Facebook “S.O.S – Share Our Stories”.

Các hoạt động trong lễ khởi động dự án

Nhiều hoạt động khác cũng diễn ra tại buổi lễ, như triển lãm tranh về các câu chuyện do chính các nạn nhân bạo lực chia sẻ và kể chuyện bằng tranh cát do nghệ sĩ Đặng Trí Đức thể hiện.