Hơn 11.000 phụ nữ dân tộc thiểu số được hỗ trợ phát triển sinh kế nhờ dự án tiếp cận dịch vụ tài chính

Hà Nội, ngày 17/10/2022 ‐ Với sự hỗ trợ của tập đoàn P&G, doanh nghiệp tiên phong về thúc đẩy Đa dạng, Bình đẳng, Hòa nhập tại Việt Nam trong những năm qua, thông qua CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, qua bốn năm triển khai trên địa bàn 18 tỉnh tại Việt Nam, dự án “Bứt phá: Thúc đẩy Tài chính Toàn diện cho phụ nữ Dân tộc Thiểu số” đã hỗ trợ xây dựng và vận hành hơn 500 nhóm tiết kiệm tín dụng tự quản (TKTDTQ) với hơn 11.000 phụ nữ tham gia hoạt động huy động tiết kiệm và cho vay vốn quy mô nhỏ.

“Nâng quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam – AWEEV” – nhìn lại chặng đường hơn một năm thực hiện dự án

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp cùng Sở NN&PTNT hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang tổ chức họp Ban chỉ đạo Dự án “Nâng quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam”.

Ireland hỗ trợ các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình

Sáng ngày 26/8/2022, liên minh ba tổ chức Plan International Việt Nam, CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) tổ chức hội thảo khởi động giới thiệu chương trình “Tiến Về Phía Trước – Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình” tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tổng kết Dự án “Bứt phá: Thúc đẩy Tài chính Toàn diện vì Phụ nữ Dân tộc Thiểu số” Giai đoạn 07/2020-06/2022

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, tại thành phố Đà Nẵng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Bứt phá: Thúc đẩy Tài chính Toàn diện vì Phụ nữ Dân tộc Thiểu số” giai đoạn 07/2020 – 06/2022.