Khởi động Giai đoạn II Chương trình “Tiến Về Phía Trước”

UBND tỉnh Hà Giang và các tổ chức Plan International Việt Nam, CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) tổ chức hội thảo Khởi Động Giai Đoạn II của chương trình “Tiến Về Phía Trước – Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị, Hòa Bình và Hà Giang”.

Quỹ PepsiCo và CARE International mở rộng Chương trình Tăng cường năng lực và chia sẻ kinh nghiệm các mô hình đối tác công tư (PPP) phát triển nông nghiệp bền vững – She Feeds the World

PepsiCo Foundation, tổ chức từ thiện của công ty thực phẩm và đồ uống hàng đầu thế giới, công bố mở rộng chương trình She Feeds the World (SFtW), hợp tác với CARE Quốc tế tại Việt Nam.

Cải cách Công việc Chăm sóc

Có một số yếu tố góp phần khiến tỷ lệ nữ giới tham gia lực lượng lao động thấp, gây trở ngại cho việc nâng quyền kinh tế của họ cũng như sự phát triển kinh tế toàn diện. Một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua, chính là công việc chăm sóc trẻ em không được trả công mà chủ yếu do phụ nữ thực hiện.