BRAVE – Vì bạn được tin

Ngày 15-1-2019, ba tổ chức CARE, CSAGA và iSEE đã cùng ra mắt dự án Tăng cường nhận thức nhằm chấm dứt bạo lực giới (BRAVE) qua sự kiện mang tên Vì bạn được tin. Phó Đại sứ Úc, ông Justin Baguley – đại diện nhà tài trợ – cùng các tổ chức thực hiện dự án,...

Bảo vệ và quản lý rừng và đất rừng cộng đồng: Cơ hội mới cho các cộng đồng dân tộc thiểu số

Hà Nội, 28-12-2018 – Cộng đồng các dân tộc thiểu số đã dần cải thiện được thu nhập vốn phụ thuộc hoàn toàn vào đất nông nghiệp và đất rừng, đồng thời nâng cao tiếng nói và đóng góp của mình vào quá trình bảo vệ và quản lý đất rừng cộng đồng. Đây là một trong những kết...