Tăng cường cung cấp thông tin hai chiều trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Thông tin có vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống sinh hoạt, sản xuất của cộng đồng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, làm thế nào để đưa những thông tin hữu ích đến với người dân một cách kịp thời, dễ hiểu? Đó là trọng tâm của hội thảo tập huấn tại Hà Nội dành cho...