Nhìn lại chặng đầu của Luật Tiếp cận Thông tin

Nhìn lại chặng đầu của Luật Tiếp cận Thông tin Ngày 27/3/2019, các tổ chức CARE tại Việt Nam, Oxfam tại Việt Nam, Liên minh Nước sạch, Liên minh Khoáng sản và Liên minh đất rừng phối hợp tổ chức hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Luật Tiếp cận thông tin”. Đại...