Tháng ngày yêu thích của tôi

Biniam Haile, nguyên Quyền Giám đốc Quốc gia   Biniam Haile với thông điệp phản đối bạo lực giới   Tôi tự hào vì những thành tựu mà CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) đạt được trong 30 năm qua, và nhận thấy CVN sẽ không thể thực hiện được sứ mệnh của mình nếu...

CARE đồng hành với quá trình xây dựng kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu

Dự thảo kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH), gọi tắt theo tiếng Anh là NAP, giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050 vừa được đưa ra lấy ý kiến. CARE hỗ trợ quá trình tham vấn – khởi đầu bằng hội thảo lấy ý kiến vừa diễn ra tại Hà Nội.